Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Direcția Generală Administrativă Director General Administrativ: Romeu HORGHIDAN
Tel: 0336 130 106
E-mail: romeu.horghidan @ugal.ro
Serviciul Reparații și Întreținere Șef serviciu: Cristache NEDELCIU
E-mail: cristache.nedelciu @ugal.ro
Compartiment Protecția Muncii, 
Apărare Civilă, PSI, Protecția Mediului
Tel: 0336 130 127
E-mail: monica.bedrosian @ugal.ro
Compartiment Administrativ Tel: 0336 130 135
E-mail: valentina.bumbar @ugal.ro
Compartiment Transport Auto Tel: 0336 130 135
E-mail: catuta.paraschiv @ugal.ro
Biroul Transport Naval E-mail: relu.pirvu @ugal.ro
Birou Pază Șef birou: Zamfir ŞERBAN
Tel: 0730 050 646
E-mail: zamfir.serban @ugal.ro