UGAL

Conf. dr. Eugenia Gavriliu
Cu profund regret, colectivul Departamentului de engleză vă aduce la cunoștință dispariția neașteptată a doamnei conf. dr. Eugenia Gavriliu – Om, Profesor, Coleg – căreia mai multe generații de studenți și cadre didactice îi datorează formarea profesională.


Prof. dr. ing. Radu Beșchia
Pe 3 august 2015 o veste tristă a îndurerat comunitatea academică de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Profesorul universitar dr. ing. Radu Beșchia, primul Decan al Facultăţii de Mecanică (21.09.1953 – 31.08.1955), membru marcant al corpului didactic, a plecat în lumea celor drepţi cu discreţie şi demnitate.


Prof. Ioan Apostu
„Dimineața se sparge neagră peste noi, cu cerul plumburiu apăsand asupră-ne. Telefonul sună surd, împungând timpanele iar receptorul frige urechea încă ostenită.
Vestea trecerii în neființă a distinsului nostru coleg ne trezește rece la realitatea crudă.

Domnul profesor Ioan Apostu ne-a fost tuturora un bun prieten, un exemplu pentru studenți, un model de cumpătare, echilibru și colegialitate.


In memoriam
O frântură de timp
Este, poate,
O frântură de viaţă
Sau un pas către moarte,
Într-o clip-adunându-se toate,
Hotărând între viaţă şi moarte (Mitea V., 2007).


In memoriam
Profesorul universitar doctor Paraschiv Vagu, membru fondator al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, profesor emerit al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost o personalitate care, de-a lungul a peste şase decenii, s-a remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare în domeniul economic.


Prof. Ion Ioniţă
Pe 30 martie 2015 o veste a întristat comunitatea academică de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi. Profesorul universitar dr. ing. Ion C. Ioniţă, membru marcant al corpului didactic de la Facultatea de Inginerie, Departamentul de Sisteme Termice şi Ingineria Mediului, a plecat în lumea celor drepţi cu discreţie şi demnitate.
Comunitatea termotehnicienilor din întreaga ţară deplânge pierderea unui specialist de mare valoare, dascăl cu vocaţie, coleg de nădejde şi prieten adevărat.


Profesor dr.ing. Gheorghe Dumitru
Colegul nostru, profesor dr.ing. Gheorghe DUMITRU ne-a părăsit în  ziua de 17 martie 2015, discret şi demn, așa cum a trăit. Nea „Mitică”, așa cum obișnuiau să-i spună colegii, dar și studenții, a fost un cadru didactic atent și riguros, întotdeauna drept, lăsându-și amprenta asupra generaţiilor de studenţi al căror dascăl a fost în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. A fost călăuză pentru zeci de generaţii de studenţi de la specializarea  Mașini termice, dar și pentru studenții navaliști. Cald, apropiat de studenți şi înţelept, a fost un exemplu demn de urmat în şcoală, familie şi în societate. Modestia, calmul, tactul şi generozitatea i-au călăuzit întotdeauna paşii.


Prof.dr.ing. Aurel Ciurea
Profesorul universitar doctor inginer, Aurel Ciurea a plecat dintre noi lăsând în urma domniei sale o imensă tristeţe, dar şi o bogată moştenire spirituală.
 
Prof.dr.ing. Aurel Ciurea s-a născut la data de 13.11.1950, în localitatea Brăila. În anul 1969 a absolvit Liceul Nicolae Bălcescu din Brăila, iar în anul 1974 obține diploma de inginer în cadrul Institutului Politehnic București, Facultatea de Metalurgie. Chiar de la absolvirea Facultății este angajat ca inginer și apoi ca Șef de Laborator la IUG Progresul Brăila, funcție pe care o deține până în anul 1994.


Conf. dr. Constantin Afanase
Colectivul cadrelor didactice din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor  anunţă cu regret că pe 26 ianuarie 2015, s-a stins din viaţă domnul conferenţiar universitar doctor Constantin Afanase.
Absolvent al Facultăţii de Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti în 1975 şi doctor în economie din 2004, în cei 40 de ani de carieră domnul conferenţiar universitar doctor Constantin Afanase a acumulat un palmares profesional impresionant, dovedindu-se a fi un cadru didactic pasionat şi, în acelaşi timp, un manager apreciat al oraşului Galaţi.


Ionel Ostache
A plecat dintre noi la cele veşnice Părintele Profesor şi Duhovnicul Departamentului de Teologie IONEL OSTACHE.
 
Născut pe 22 mai 1957, s-a format întâi la şcoala generală din satul natal Huruieşti, judeţul Bacău, iar apoi, după un an de liceu la Adjud, vocaţia l-a îndreptat spre pregătirea duhovnicească la Seminarul „Veniamin Costache” Mănăstirea Neamţ (judeţul Neamţ). După aceste studii îl găsim student la Institutul Teologic din Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1983. Din anul 1981 este preot paroh în localitatea Traian, judeţul Galaţi, iar de atunci slujirea duhovnicească l-a legat definitiv de judeţul nostru.