Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Școala doctorală de inginerie

Nr. crt. DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT FACULTATEA
1. Biotehnologii ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR
2. Calculatoare
şi tehnologia informaţiei
AUTOMATICĂ, CALCULATOARE,
INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ
3. Chimie ȘTIINȚE ȘI MEDIU
4. Ingineria materialelor INGINERIE
5. Ingineria produselor alimentare ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR
6. Ingineria sistemelor AUTOMATICĂ, CALCULATOARE,
INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ
7. Inginerie electrică AUTOMATICĂ, CALCULATOARE,
INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ELECTRONICĂ
8.
Inginerie industrială
 
INGINERIE
ȘTIINȚA ȘI INGINERIA ALIMENTELOR
ȘTIINȚE ȘI MEDIU
9.
Inginerie mecanică
 
ARHITECTURĂ NAVALĂ
INGINERIE
INGINERIE ȘI AGRONOMIE DIN BRĂILA
10. Inginerie și management în
agricultură și dezvoltare rurală
TRANSFRONTALIERĂ DE ȘTIINȚE UMANISTE,
ECONOMICE ȘI INGINEREȘTI
ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR

 

Școala doctorală de Științe socio-umane

Nr. Crt. DOMENIUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT FACULTATEA
1. Economie ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
2. Management ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
3. Filologie LITERE
4. Istorie ISTORIE, FILOSOFIE ȘI TEOLOGIE

 

Conducători de doctorat - cadre didactice titulare şi asociate

Nr. crt. Conducător de doctorat Domeniul de studii universitare
de doctorat/
Facultatea
ȘCOALA DOCTORALĂ
1 Prof. dr. ing. ALEXE Petru Inginerie industrială DE INGINERIE
2 Prof. dr. ing. ANDREI Laurenția
3 Prof. dr. ing. BANU Mihaela*
4 Prof. dr. ing. CRISTEA Victor
5 Prof. dr. ing. habil. ENE Antoaneta
6 Prof. dr. ing. FETECĂU Cătălin 
7 Prof. dr. ing. habil. FRUMUȘANU Gabriel-Radu
8 Prof. dr. ing. GEORGESCU Puiu-Lucian
9 Prof. dr. MIHĂILESCU Dănuț
10 Prof. dr. MORARU Luminița
11 Prof. dr. ing. NICOLAU Anca-Ioana
12 Prof. dr. ing. OPREA Lucian
13 Prof. dr. ing. PATRICHE Neculai*
14 Prof. dr. PRAISLER Mirela
15 Prof. dr. ing. SCUTELNICU Elena
16 Prof. dr. ing. habil. APRODU Iuliana Ingineria produselor alimentare
17 Prof.dr.ing. habil. BANU Iuliana
18 Prof. dr. ing. BOTEZ Elisabeta
19 Prof. dr. ing. habil. NOUR Violeta*
20 Prof. dr. ing. habil. RÂPEANU Gabriela
21 Prof. dr. ing. habil. STĂNCIUC Nicoleta
22 Prof. dr. ing. TURTOI Maria
23 Prof. dr. ing. BAHRIM Gabriela-Elena Biotehnologii
24 Prof. dr. ing. VIZIREANU Camelia
25 Prof. dr. ing. ANDREI Gabriel Inginerie mecanică
26 Prof. dr. ing. BÎRSAN Iulian-Gabriel
27 Prof. dr. ing. BRATU Polidor-Paul*
28 Prof. dr. ing. CHIRICĂ Ionel
29 Prof. dr. ing. DELEANU Lorena
30 Prof. dr. ing. DOMNIȘORU Leonard
31 Prof. dr. ing. LUNGU Adrian
32 Prof. dr. ing. MĂCUȚĂ Silviu-Dănuți
33 Prof. dr. ing. MEREUȚĂ Elena
34 Prof. dr. ing. MOCANU Costel-Iulian
35 Prof.dr.ing. habil. PICU Mihaela-Emma
36 Prof. dr. ing. POPESCU Florin 
37 Prof. dr. ing. RUSU Eugen-Victor-Cristian
37 Prof. dr. ing. habil. RUSU Liliana-Celia
39 Prof. dr. ing. SCARPETE Dan*
40 Prof.dr.ing. habil. BARBU Marian Ingineria sistemelor
41 Prof. dr. ing. CARAMAN Sergiu-Viorel
42 Prof. dr. ing. FILIPESCU Adrian
43 Prof. dr. ing. MÎNZU Viorel-Nicolae
44 Prof. dr. ing. FETECĂU Grigore* Inginerie electrică
45 Prof. dr. ing. habil. HNATIUC Bogdan*
46 Prof.dr.ing. habil. LIVINȚI Petru*
47 Prof. dr. ing. ROȘU Mina-Emil*
48 Prof. dr. ing. DUMITRIU Luminița Calculatoare și tehnologia informației
49 Prof. dr. BENEA Lidia Ingineria materialelor
50 Prof.dr. habil. CÂRÂC Geta
51 Prof. dr. MUȘAT Viorica-Domnica
52 Prof. dr. ing. VLAD Maria*
53 Prof. dr. ing. habil. STANCIU Silvius Inginerie și management în
agricultură și dezvoltare rurală
54 Conf. dr. habil. TUREK-RAHOVEANU Maria-Magdalena
55 Conf. dr. habil. ZUGRAVU Gheorghe-Adrian
56 Prof. dr. habil. APETREI Constantin  Chimie
57 Prof. dr. habil. DINICĂ Rodica-Mihaela
58 Prof. dr. habil. ARDELEANU Constantin Istorie DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
59 Prof. dr. CÂNDEA Ionel*
60 Prof. dr. habil. ENACHE George-Eugen
61 Prof. dr. habil. LUCA Cristian
62 Prof. dr. habil. LUPAȘCU Silviu-Dan 
63 Prof. dr. habil. TULUȘ Arthur-Viorel
64 Prof. dr. habil. ANDREI Carmen Filologie
65 Prof. dr. ANTOFI Eugenia-Simona
66 Prof. dr. habil. CRIHANĂ Alina-Daniela
67 Prof. dr. CROITORU Elena*
68 Prof. dr. habil. GANEA Alina-Elena
69 Prof. dr. habil. IFRIM Nicoleta
70 Prof. dr. MILEA Doinița-Marcela 
71 Prof. dr. habil. NEAGU Mariana
72 Prof. dr. PRAISLER Michaela
73 Prof. dr. habil. SCRIPNIC Gabriela-Olimpia
74 Prof. dr. ȘARPE Daniela-Ancuța Economie
75 Prof. dr. habil. CĂPĂȚÎNĂ Alexandru Management
76 Prof. dr. CRISTACHE Nicoleta
77 Conf. dr. GASPAROTTI Carmen-Marilena
78 Conf. dr. habil. MICU Angela-Eliza*
79 Prof. dr. habil. MOGA Liliana-Mihaela
80 Prof. dr. NICULESCU Nicolae*

*Momentan cadru didactic asociat pentru activitate de conducere de doctorat