Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Anual, taxele de şcolarizare, cuantumul acestora, ratele şi termenele de achitare vor fi actualizate la propunerea Consiliului facultăţii, aprobate de Senatul Universităţii şi stipulate într-un Act Adiţional ce face parte integrantă din Contractul de Studii.

Tu cum iți construiești viitorul?