UGAL

1. Se publică pierderea actului de studii în Monitorul Oficial al României:

  • La orice oficiu poştal
  • La sediul Monitorului Oficial - str.Panduri nr.1, Bucureşti

2. Cu monitorul în original se merge la un notar şi se solicită o declaraţie tip

3. Se trimit prin poştă, la adresa Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, str. Domnească, nr.47, Galaţi, cod poştal 800008, următoarele acte:

  • cerere adresată domnului rector pentru eliberarea duplicatului
  • monitorul în original
  • declaraţia de la notar
  • 2 foto tip buletin
  • un timbru fiscal
  • copie legalizată după certificatul de naştere

4. Se întocmeşte duplicatul în 3-4 săptămâni de la depunerea actelor.

5. Trebuie să reveniţi cu telefon la nr. 0336-130118 pentru a fi sigur că duplicatul este întocmit şi semnat.

6. Se eliberează numai absolventului. Se achită taxa.