UGAL

BLUACT - BLUegrowthcities in ACTion - este o rețea de șapte orașe portuare europene: Piraeus (Grecia), Matosinhos (Portugalia), Burgas (Bulgaria), Mataro (Spania), Ostend (Belgia), Galați (România) și Salerno (Italia) cu scopul de a împărtăși bunele practici privind antreprenoriatul din economia albastră.


Senatul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, organism ce reprezintă comunitatea universitară, fiind organizat conform Legii educației naționale nr. 1/2011 și conform Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați, luând act de unele relatări din presă cu privire la colaborarea dintre conducerea instituției pe care o reprezintă și studenți, comunică următoarele:


Potrivit Tratatelor de Colaborare Academică existente între Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitățile din Ternopil Ucraina, Universitatea Pune din India și IEEF Polonia, va avea loc în acest an a doua ediție, dintr-un lung șir de evenimente ce vor urma, a platformei de lucru BRCDGV-2019, ediție la care Universitatea noastră este din nou partener academic.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost inclusă printre primele 300 de universități în ”QS University Ranking 2020 - Emerging Europe & Central Asia”, alături de alte 16 universități din România.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, organizează în perioada 18 - 20 octombrie 2019, Simpozionul Internaţional de Inginerie Electrică şi Electronică - ISEEE 2019. Domeniul Ingineriei Electrice a fost şi rămâne un domeniu de vârf al ingineriei, cu mare impact asupra economiei naţionale.


Timp de trei zile, între 16 și 18 octombrie 2019, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați va fi gazda celei de-a IV-a ediții a Salonului Inovării și Cercetării UGAL INVENT. UGAL INVENT este un eveniment care sprijină inovarea la nivel național și internațional și reprezintă o oportunitate oferită inventatorilor pentru a-și face cunoscute invențiile atât în mediul industrial, cât și publicului larg.


În perioada 10 - 12 octombrie 2019, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul de Calculatoare și Tehnologia Informației organizează ediția a 18-a a conferinței internaționale  "18th RoEduNet Conference: Networking in Education and Research".


Serviciul German de Schimb Academic (Deutscher Akademischer Austausch Dienst - DAAD) oferă și pentru anul academic 2020-2021 burse de studiu și cercetare studenților, absolvenților, doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice. Programele de studiu și cercetare sunt desfășurate în limba engleză sau în limba germană.


În perioada 9-11 Octombrie 2019, la Sinaia va avea loc conferinţa internaţională ICSTCC 2019 – 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing. Conferinţa este organizată în sistem Joint Conference de către colectivele de Automatică şi Calculatoare din: Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, Universitatea din Craiova şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi.


În cadrul proiectului „COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI ANTREPRENORIALE PENTRU STUDENȚI - CAAS” (CNFIS-FDI-2019-0309) se organizează, în perioada 07.10.2019 – 19.10.2019, procesul de înregistrare și selecție a masteranzilor, doctoranzilor și absolvenților din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați (promoțiile 2017 - 2019), care doresc să urmeze cursul de Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene.