UGAL

În perioada 22 - 26 iulie, o delegație reprezentând Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a participat, în calitate de partener, la activitatea desfășurată la Universitatea din Burgos, Spania, în cadrul proiectului european "Accessible Online environment for encouraging autonomous English language learning aimed at people with disabilities" (En-Abilitiesproject).


Departamentul de Sisteme Termice și Ingineria Mediului de la Facultatea de Inginerie, a găzduit marți, 23 iulie 2019, masa rotundă cu tema „Îmbunătățirea eficienței generării energiei electrice și termice și decarbonizarea sectorului energetic”.


Ieri a avut loc, la Centrul de Afaceri Dunărea din Galaţi, Conferinţa de lansare a Proiectului Excelenţa academică şi valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităţilor de formare şi dezvoltare a competenţelor antreprenoriale ale doctoranzilor şi postdoctoranzilor- ANTREPRENORDOC.


În perioada 22-23 iulie 2019, Prof. Dr. Vijay Khare (M.Sc.Ph.D), director  al International Centre, Savitribai Phule Pune University și Dr. Bhosale Sushama Jayant, președinte al Mamasaheb Mohol College Pune, din India, au vizitat Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în baza acordului de colaborare academică pe care cele două instituții de învățământ superior l-au încheiat în anul 2017.


Departamentul de Ingineria Fabricației din cadrul Facultății de Inginerie derulează proiectul „Capacity Building in Higher Education”, Project reference number – 586035-EPP-1-2017-1-DZ-EPPKA2-CBHE-JP cu titlul: The Algerian National Laboratory for Maintenance Education - ANL Med, responsabil din partea Universității „Dunărea de Jos” din Galați fiind prof. dr. ing. Viorel Păunoiu. Proiectul cu o durată de 36 luni are la bază un consorțiu de 15 parteneri algerieni și europeni.


În data de 16.07.2019, orele 16.00, la sediul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, sala Aula Virgil Madgearu, a avut loc conferința de deschidere a proiectului „Sustainable Use of Natural Resources-Integrated Services Establishment”, acronim SUNRISE, număr de identificare: BSB521. Proiectul SUNRISE oferă o serie de activități care vor conduce la creșterea capacității antreprenoriale și de afaceri a sectorului turistic și va oferi noi alternative de dezvoltare.


Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), în parteneriat cu Asociația Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și a Instalațiilor de Ridicat – ASPIR și Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați lansează proiectul intitulat „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)” (ID 124539). Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Evenimentul de lansare va avea loc joi, 18 iulie, începând cu ora 10:00, în Sala Senatului din Rectoratul UPB.


În perioada 16 iulie - 19 iulie 2019 va avea loc prima ediție a Școlii de vară PhageUGAL în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor a Universității  „Dunărea de Jos” din Galaţi, România. Acest proiect va fi co-organizat cu doi cercetători din grupul GutPhageomics de la APC Microbiome, Irlanda, și un cercetător de la 4D Pharma PLC, Aberdeen, Marea Britanie.


Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează Admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2019-2020. Programele de formare profesională continuă derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind avizate de Ministerul Educației Naționale (conform ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012).


Premiul I și Medalia de Aur la Expoziţia Internaţională de Invenţii „Inventica 2019” au fost obținute de o echipă internațională de cercetători din România (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava) și din Republica Moldova (Academia de Studii Economice Moldova), coordonată de prof. dr. Silvius Stanciu, prof. dr. Victor Romeo Ionescu și conf. dr. Valentin Marian Antohi de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.