UGAL

Concurs roboțiStudenți

În IOSUD-UDJG studiile universitare de doctorat se desfășoară în cadrul a trei şcoli doctorale pluridisciplinare: Şcoala Doctorală de Inginerie mecanică și industrială, Şcoala Doctorală de Științe fundamentale și inginerești și Școala Doctorală de Științe socio-umane. Cele trei școli doctorale reunesc colective de conducătorii de doctorat de la facultățile de inginerie și știinte exacte, respectiv de la facultățile cu profil economic și umanist.