UGAL

Nume și prenume Funcția
Prof. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN Rector Preşedinte Consiliu de Administraţie
Prof. dr. Elena. MEREUȚĂ Prorector
Prof. dr. Gabriela BAHRIM Prorector
Conf. dr. Ștefan BALTĂ Prorector
Conf. dr. ing. Cezar BICHESCU Prorector
Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU Director C.S.U.D.
Ing. Romeu HORGIDAN Director General Administrativ
Prof. dr. ing. Lucian GEORGESCU Preşedinte Senat (invitat permanent)
Prof. dr. ing. Silvius STANCIU Director interimar D.F.C.T.T. (invitat permanent)
Prof. dr. ing. Marian BORDEI Decan / Inginerie
Prof. dr. ing. Costel-Iulian MOCANU Decan / Arhitectură Navală
Conf. dr. ing. Gelu GURGUIATU Decan / Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU Decan / Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor
Prof. dr. ing. Cristian Silviu SIMIONESCU Decan / Inginerie și Agronomie din Brăila
Prof. dr. Mădălina MATEI Decan / Medicină şi Farmacie
Conf. dr. Jenică CRÎNGANU Decan / Ştiinţe şi Mediu
Prof. dr. Michaela PRAISLER Decan / Litere
Prof. dr. Ion CORDONEANU Decan / Istorie, Filosofie şi Teologie
Prof. dr. Adrian MICU Decan / Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. dr. Florin TUDOR Decan / Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
Prof. dr. Teodor NIȚĂ Decan / Arte
Prof. dr. Constantin PLOEȘTEANU Decan / Educaţie Fizică şi Sport
Conf. dr. ing. Nicolae DIACONU Decan / Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti
Student Cristian GALUS Student / Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică
Vicepreședinte LSG
Student Georgiana DORAȘCU Student / Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - Președinte LSG (invitat permanent)
Prof. dr. ing. Silviu MĂCUȚĂ Președinte Sindicat (invitat permanent)