UGAL

 • Încasarea taxelor de şcolarizare, tranşa I de 50%, conform contractului de studii, se va face în perioada 27.09.2018 – 17.10.2018.
 • În perioada 18.10.2018 – 16.11.2018 plata se va face cu penalități de 0,06% pe zi, conform contractului de studii.
 • Începând cu data de 21.11.2018 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenţii care nu au achitat taxa de şcolarizare.         
Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranşei I şi a penalităţilor pe o lună.

27.09.2018: 10.00 - 15.00
28-30.09.2018: 10.00 -13.00
01.10 - 05.10.2018:
 • LUNI - JOI: 10.00 - 15.00
 • VINERI: 10.00 - 13.00

27.09.2018: 8.30 - 15.30
28.09.2018: 8.30 - 13.30
29 - 30.09.2018: 9.00 -13.00
01.10 - 17.10.2018:
 • LUNI - JOI: 8.30 - 15.30
 • VINERI: 8.30 - 13.30
 • SÂMBĂTĂ, DUMINICĂ: 9.00 - 13.00
Pentru plata taxelor studenţii trebuie să se prezinte cu următoarele documente:
 • carte de identitate sau paşaport

Înscrierea studenților în anul universitar 2018/2019 se face în perioada 27.09.2018 – 05.10.2018 indiferent de anul de studiu, achitarea taxelor urmând să se facă după programul de mai jos. 

Pentru încasarea taxelor de școlarizare la formele de învățământ cu frecvență, învățământ la distanță, cu frecvență redusă, precum și a taxei de înmatriculare în anul I buget, studenții se vor prezenta la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter), conform următorului grafic:
Nr. crt. Facultatea Anul I buget
Anul I–VI taxă
forma de învățământ cu frecvență/ ID/FR
1. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 27.09.2018 – 01.10.2018
2. Științe și Mediu
3. Arhitectură Navală
4. Inginerie 02.10.2018 - 06.10.2018
5. Educaţie Fizică şi Sport
6. Arte
7. Istorie, Filosofie și Teologie
8. Știința și Ingineria Alimentelor 07.10.2018 – 11.10.2018
9. Litere
10. Științe Juridice, Sociale și Politice
11. Economie şi Administrarea Afacerilor 12.10.2018 – 17.10.2018
12. Medicină și Farmacie
13. Inginerie și Agronomie din Brăila

27.09.2018 – 05.10.2018

Achitarea taxelor are loc la sediul facultății din Brăila, Str. Călărași nr. 29 (sala de Lectură)


Programul de înscriere în anul universitar 2018/2019 se corelează cu programul de la cazări. Informații suplimentare se regăsesc și în adresa DCCPS nr. 20343/27.08.2018, transmisă anterior, pe site-ul http://campus.ugal.ro/
 
Vă transmitem și graficul stabilit de DCCPS pentru cazarea studenților:
 • 10.09.2018 - 21.09.2018 – studenți cu probleme medicale, studenți care solicită cazare în căminul LSG;
 • 28.09.2018 - 29.09.2018 – studenți anul I (studii universitare de licență), studenți cu părinți cadre didactice sau personal didactic auxiliar, studenți proveniți din plasament, studenți orfani de ambii părinți
 • 29.09.2018 - 01.09.2018 – studenți care au precazare în cămine
 • 28.09.2018 - 03.10.2018 – studenți bursieri ai statului român și anul pregătitor
 • 01.10.2018 - 02.10.2018 – studenți anul I (studii universitare de master)
 • 02.10.2018 - 04.10.2018 – studenți care repetă anul universitar, studenți fără precazare, reînmatriculați.


Inspectoratul General pentru Imigrări pune la dispoziția cetățenilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Confederația Elvețiană, țări terțe și persoanelor juridice, aflate pe teritoriul României, un portal de depunere on-line a documentelor privind regimul străinilor și al cetățenilor comunitari.GRAFICUL ÎNCASĂRII PE FACULTĂȚI A TAXELOR DE ȘCOLARIZARE ȘI ÎNMATRICULARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017/2018
 
Încasarea taxei de școlarizare (pentru studenții care studiază la taxă) și a taxei de înmatriculare (pentru studenții din anul I buget) se face la sediul Universității (corpul U), sala U 13 (parter), conform următorului grafic:
 
Nr.
crt.
Facultatea/Biroul Anul I buget
Anul I – VI taxă/CPV/CPL
Forma de învățământ cu frecvență,ID/FR
    1.   Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 28.09.2017 – 03.10.2017
    2.   Științe și Mediu
    3.   Arhitectură Navală
    4.   Inginerie 04.10.2017 – 07.10.2017
    5.   Educație Fizicăși Sport
    6.   Arte
    7.   Istorie, Filozofie și Teologie
    8.   Medicină și Farmacie 08.10.2017 -13.10.2017
    9.   Economie și Administrarea Afacerilor
10.   Știința și Ingineria Alimentelor 14.10.2017 – 16.10.2017
11.   Litere
12.   Științe Juridice, Sociale și Politice
13.   Inginerie și Agronomie din Brăila

28.09.2017 – 5.10.2017

Achitarea taxelor are loc la sediul facultății din Brăila, str. Călărași, nr. 29
(Sala de Lectură)


ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CARE STUDIAZĂ CU TAXĂ DE ȘCOLARIZARE
 • Încasarea taxelor de școlarizare, tranșa I de 50 %, conform contractului de studii, se va face în perioada 28.09.2017 – 16.10.2017.
 • În perioada 17.10.2017 – 17.11.2017 plata taxei se va face cu penalizări de 0,06 %  pe zi,  conform contractului de studii.
 • Începând cu data de 23.11.2017 se va emite decizia de exmatriculare pentru studenții care nu au achitat taxa de școlarizare. Reînmatricularea se poate face în maximum 2 luni, după achitarea tranșei I și a penalităților pe o lună.