UGAL

ANUNȚ!

Vă aducem la cunoştinţă că în zilele de 20, 27 iulie și 3 august 2018, Biroul acte de studii nu are program cu publicul.
Personalul biroului este delegat pentru eliberarea actelor de studii la sediul din Cahul, Republica Moldova.