Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

  Rector
Prof. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN
curriculum vitae
  Prorector (Strategii universitare, managementul calităţii şi relaţia cu studenţii)
Conf. dr. ing. Ștefan BALTĂ
 
  Prorector (Activitatea de cercetare ştiinţifică)
Prof. dr. ing. Gabriela BAHRIM
curriculum vitae
  Prorector (Activitatea didactică)
Prof. dr. Elena MEREUŢĂ