UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor în vederea angajării în cadrul proiectului, cu titlul: „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”, POCU/379/6/21/124651, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020."


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului, cu titlul: „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”, POCU/379/6/21/124651, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020."


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, organizează selecţia în vederea angajării în cadrul proiectului  „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”, POCU/379/6/21/124651, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020."


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție de personal pentru proiectul „Antreprenoriat inovativ în regiunea Sud-Est (AntRES)", POCU/82/3/7/103962, nr. contract de finanțare 280/15.01.2018, conform cererii de finanțare.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție personal pentru ocuparea posturilor vacante  în cadrul proiectului, cu titlul: „ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, contract de finanţare nr. POCU/320/6/21/121659.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță programarea etapei 2 - Interviu în cadrul procedurii de recrutare și selecție de personal pentru proiectul „Antreprenoriat inovativ în regiunea Sud-Est (AntRES)", POCU/82/3/7/103962, nr. contract de finanțare 280/15.01.2018. conform cererii de finanțare.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor în vederea angajării în cadrul proiectului, cu titlul: „ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, contract de finanţare nr. POCU/320/6/21/121659.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a candidaturilor depuse pentru rerutarea și selecția de personal în cadrul proiectului „Antreprenoriat inovativ în regiunea Sud-Est (AntRES)", POCU/82/3/7/103962, nr. contract de finanțare 280/15.01.2018. conform cererii de finanțare.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului, cu titlul: „ÎNVĂŢĂMÂNT TERŢIAR INOVATIV CORELAT CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE INTELIGENTĂ”, finanțat din fonduri europene nerambursabile, contract de finanţare nr. POCU/320/6/21/121659.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei 2 a procedurii de recrutare și selecție personal desfășurate în vederea angajării în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.