UGAL

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță scoaterea la concurs a două posturi în afara organigramei universității, în cadrul proiectului SIPOCA 393, Cod SMIS 116103, cu titlul: "Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Cercetării şi Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare şi inovare", nr. contract de finantare 307/19.12.2018, conform cererii de finanțare.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță rezultatele etapei 1 de evaluare a eligibilității candidaturilor depuse în cadrul concursului pentru ocuparea postului de Asistent cercetare.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului pentru ocuparea postului FOOD EXPERT,  în cadrul proiectului BSB 1101, „Local Development and Cross Border Cooperation in the Area of Agricultural Products and Traditional Food” (LOC-FOOD).


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului BSB 1101, „Local Development and Cross Border Cooperation in the Area of Agricultural Products and Traditional Food” (LOC-FOOD)


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele de selecție ale grupului țintă în cadrul programului instituțional de pregătire postdoctorală, cu titlul "EXCELENȚA ACADEMICĂ ȘI VALORI ANTREPRENORIALE ÎN CERCETAREA POSTDOCTORALĂ (EAVAP)", sesiunea IULIE 2020.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează procesul de recrutare și selecție de personal pentru ocuparea unui post în cadrul proiectului "Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați”- EXPERT, 14PFE/2018.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor pentru postul Food Expert, în cadrul proiectului „Local Development and Cross Border Cooperationn the Area of Agricultural Products and Traditional Food” (LOC-FOOD), BSB 1101.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului „Local Development and Cross Border Cooperationn the Area of Agricultural Products and Traditional Food” (LOC-FOOD)BSB 1101.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță demararea procesului de selectie a grupului țintă, în cadrul programului instituțional de pregătire postdoctorală cu titlul "EXCELENȚA ACADEMICĂ ȘI VALORI ANTREPRENORIALE ÎN CERCETAREA POSTDOCTORALĂ (EAVAP)", sesiunea IULIE 2020.