UGAL

Rezultate etapa I de evaluare a dosarelor de candidatură și programare interviuri proiect ROSE AG40/23.11.2017.


Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza Deciziei Ordonatorului de credite al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea desfășurarii Etapei 2 de evaluare – participarea la interviu a candidaților declarați ADMIȘI la Etapa 1 de evaluare (eligibilitatea dosarelor) privind ocuparea posturilor din cadrului proiectului „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, cod proiect POCU/379/6/21/124388.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, organizează procesul de recrutare și selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: „Creșterea ratei de retenție a studenților din primul an universitar de la Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi", Acord de Grant nr. 40/SGU/NC/I din data 23.11.2017.


În cadrul proiectului „Responsabilitate, eficienta si performanta prin internationalizarea invatamantului superior”, REGAL, finanțat prin contractul nr. CNFIS-FDI-2019-0084, Domeniul 2: Internaționalizarea învățământului superior din România, se vor organiza cursuri de perfecționare a cunoștințelor de limba engleză. Astfel, vor fi organizate două module de curs, pentru nivelele B1, B2 cu câte 20 de cursanți.  


ANUNȚ termen depunere intenții de participare la Apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți" finanțare POCU – axa prioritară 6 – Educație și competențe,


Rezultatele procedurii de selecție - etapa 1, pentru postul de expert contabil, în cadrul proiectului cu titlul:


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, organizează selecţie în vederea angajării pentru postul de Expert contabil în cadru


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului


Programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul


Rezultatele procedurii de selecție - etapa 1 în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul