UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului „Reducerea riscului de abandon universitar a studenților din primul an universitar de la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați”- JURISROSE, AG190/SGU/NC/II/12.09.2019.


Rezultate etapa I de evaluare a dosarelor de candidatură și programare interviuri proiect ROSE 190/SGU/NC/II/12.09.2019.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, organizează procesul de recrutare și selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: „Reducerea riscului de abandon universitar a studenților din primul an universitar de la Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați”, JURISROSE, ROSE 190/SGU/NC/II/12.09.2019.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului „Creșterea ratei de retenție a studenților din primul an de studii de licență de la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi - StudentStay”, AG177/2019.


Program de pregătire antreprenorială în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/380/6/13 - Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847)


Anunț privind rezultatele etapei 1 de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului ROSE AG177/28.11.2017.


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului POCU 121705 -"O șansă pentru fiecare!"


Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi, organizează procesul de recrutare și selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi în afara organigramei, în cadrul proiectului cu titlul: „Creșterea ratei de retenție a studentilor din primul an de studii de licență de la Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila din cadrul Universitatii „Dunărea de Jos" din Galaţi - StudentStay", AG177/10.09.2019.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei întâi de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului „O şansă pentru fiecare!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/298/3/14/121705.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, organizează selecţia în vederea angajării în cadrul proiectului „O şansă pentru fiecare!”, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/298/3/14/121705.