UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale privind procesul de selecție și recrutare a personalului pentru ocuparea posturilor în cadrul proiectului POCU 123847 - ANTREPRENORDOC.


Rezultate finale privind selecția pentru ocuparea postului responsabil raportare tehnică în cadrul proiectului Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!), cod Smis 124539.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului POCU 123847 - ANTREPRENORDOC, precum și programarea interviurilor pentru etapa a II-a.


PROGRAMARE INTERVIU responsabil raportare tehnică în cadrul proiectului Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!), cod Smis 124539.


Rezultatele din Etapa 1 a Procesului de selecție și recrutare a personalului pentru ocuparea postului  Responsabil raportare tehnică în cadrul proiectului ”Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!)”, cod Smis 124539.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul în România, Galați, str. Domnească nr. 47, tel: 0336.130.109, fax: 0236.461.353, anunță rezultatul procedurii de selecție a partenerilor pentru proiectele POCU 2014-2020. Obiectivului tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunță demararea procedurii de selecție și recrutare a personalului  pentru ocuparea posturilor de experţi în cadrul proiectului: "Excelență academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC)", MySMIS 123847.


Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați anunță scoaterea la concurs a următorului post în afara organigramei universității, în cadrul proiectului „Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat”, acronim Be Antreprenor!, cod Smis 124539.


ANUNȚ SELECȚIE GRUP-ȚINTĂ în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/380/6/13 - Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat (Be Antreprenor!), MySMIS 124539. Proiectul se implementează în perioada 10.07.2019 – 09.01.2021, beneficiar fiind Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, având ca parteneri Asociația Profesională a Specialiștilor din Domeniul Echipamentelor sub Presiune și a Instalațiilor de Ridicat – (ASPIR) și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.


Situație înscriere candidați pentru programul de pregătire post doctorală în cadrul proiectului Excelența academică și valori antreprenoriale în cercetarea postdoctorală (EAVAP).