UGAL

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG –Galați) anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Proiectelor colaborative de Cercetare - Granturi norvegiene, Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, organizează selecţia în vederea angajării în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124388, cu titlul „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procedurii de recrutare și selecție personal desfășurate în vederea angajării în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele interviurilor desfășurate în vederea angajării în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță  Rezultatele finale ale procesului de recrutare și selecție în cadrul proiectului cu titlul: "Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu, POCU/90/6.13/6.14/107814.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele finale ale procedurii de recrutare și selecție personal în cadrul proiectului cu titlul: „Competențe și aptitudini sporite în domenii inteligente de activitate”, POCU/464/3/12/128219.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: „Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate_antre_s”, POCU/379/6/21/124388.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură și programarea interviurilor în cadrul proiectului cu titlul: "Program eficient de pregătire practică a studenților în domeniul protecției și monitorizării mediului” – Promediu, POCU/90/6.13/6.14/107814.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță programarea interviurilor în vederea ocupării posturilor scoase la concurs în cadrul proiectului cu titlul: „Competente și aptitudini sporite in domenii inteligente de activitate”, cod proiect POCU/464/3/12/128219.


Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați anunță rezultatele etapei I de evaluare a dosarelor de candidatură în cadrul proiectului cu titlul: „Competente și aptitudini sporite in domenii inteligente de activitate”, cod proiect POCU/464/3/12/128219.