Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Codul de etică și deontologie profesională universitară
Legea Educaţiei Naţionale
LEGE Nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
Regulament privind organizarea şi funcţionarea comisiei de etică universitară
Hotărâri/Rapoarte ale CEU
Rapoarte anuale ale CEU