UGAL

Prof. dr. ing. Severin Bumbaru
Sâmbătă 22 octombrie 2011 s-a stins din viață Domnul Profesor Severin Bumbaru.
 
Personalitate marcantă a mediului academic gălățean și creator de şcoală în domeniul științei calculatoarelor, Domnul Profesor Bumbaru a fost timp de mai bine de 40 de ani mentorul multor generaţii de studenţi, doctoranzi și tineri colegi de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, imprimându-le acestora un mod riguros de a gândi şi de a trata problemele inginereşti.


Prof. univ. dr.chim. Mircea Leonte
Prof.univ.dr.chim. MIRCEA LEONTE (n. 15 februarie 1930 - d. 28 iunie 2011)
 
Cel care a fost distinsul prof.univ.dr.chim. Mircea Leonte a văzut lumina zilei la Iaşi, fiind unicul fiu al unei familii de intelectuali.
În acelaşi oraş, a frecventat cursurile gimnaziale, liceale şi universitare, obţinând rezultate excelente. Ca urmare, după obţinerea licenţei la Facultatea de Chimie, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi, devine asistent universitar şi apoi lector în aceeaşi facultate.


Prof. univ. dr. Sergiu Mihail Tofan
A plecat domnul profesor Sergiu Mihail Tofan, discret, să se întâlnească cu cei care îl convinseseră, prin acţiunile şi operele lor, că suntem infinit mai mult decât ceea ce ne învaţă ştiinţa, mai precis evoluţionismul. Suntem persoane, înzestrate cu emoţii, cu raţiune, cu suflet! Suntem după chipul şi asemănarea Domnului, adică iubire! A plecat un OM discret şi modest. I-am citit declaraţia pe care a făcut-o când a părăsit Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Galaţi. În acei ani se realizase, la iniţiativa domniei sale, prima descărcare de sarcină arheologică înainte de începerea unor lucrări de construcţie în municipiul Galaţi, dar nu a făcut deloc caz de realizările sale. Îşi asuma mereu doar nerealizările.


Prof. univ. dr. Vasile Lica
În ziua de prăznuire a Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil a trecut la cele veşnice una din personalităţile de prim rang ale învăţământului superior gălăţean, profesorul universitar doctor Vasile Lica.


S-a stins din viaţă unul dintre întemeietorii învăţământului universitar gălăţean, prof.univ.dr. Ioan Brezeanu, cel care a fost rector al Institutului Pedagogic din Galaţi (1973-1974), unul dintre primii prorectori ai Universităţii din Galaţi (1974-1981), fost decan al Facultăţii de Filologie din Galaţi (1962-1973). Cuvintele sunt sărace în faţa prestigioasei cariere şi a excepţionalei activităţi ale binecunoscutului universitar şi om de cultură Ioan Brezeanu. Putem, însă, parcurge etape din viaţa distinsului profesor Ioan Brezeanu pentru a ne aminti crâmpeie din îndelungata sa activitate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!


Prof. univ. Vasile Şimanschi
Pe 25 martie 2010 se împlinesc 7 ani de când, din rândurile membrilor Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi, a plecat către tărâmul eternităţii profesorul Vasile Şimanschi, preţuit reprezentant al culturii şi învăţământului universitar gălăţean. 
Născut la 10 mai 1945 la Buşteni, localitate în care a urmat cursurile şcolii generale şi apoi pe cele ale liceului teoretic, tânărul elev şi-a format ca principii călăuzitoare în întreaga sa existenţă respectul pentru frumos, pentru trecut şi pentru adevăr.
Alesele sale calităţi interioare îl propulsează ca şef de grupă pe studentul Vasile Şimanschi, înscris la secţia de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza" din Iaşi.