UGAL


ANUNŢ

 
   IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 27.09.2019, ora 10.30, în sala AS 112 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: ”TRANSLATING STAND-UP COMEDY. A CULTURAL LINGUISTIC APPROACH”/ „TRADUCEREA UMORULUI DE TIP STAND-UP. O ABORDARE CULTURAL-LINGVISTICĂ”, elaborată de doamna BOGDAN (PETRE) I. ALINA, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.
 
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte 
Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Conducător de doctorat
Prof. dr. Elena CROITORU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Roxana-Cristina PETCU (CV)
Universitatea din București
2. Conf. univ. dr. Teodora GHIVIRIGĂ (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Mariana NEAGU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat


ANUNŢ

 
IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 25.09.2019, ora 11.00, în sala D 12 a Facultății de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: „MATERIALE HIBRIDE MULTIFUNCȚIONALE PE BAZĂ DE POLIMERI SINTETICI ȘI NATURALI”, elaborată de doamna PLEȘCAN (GHISMAN) T. VIORICA, în vederea atribuirii titlului ştiin¬ţi¬fic de doctor în domeniul Ingineria materialelor.
 
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte 
Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Prorector - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Conducător de doctorat
Prof. dr. chim. Viorica-Domnica MUȘAT (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. chim. Oana CARP (CV)
Director științific - Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu”, București
2. Cercet. șt. gr. I dr. ing. Roxana-Mioara PITICESCU (CV)
Director general - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare (INCDMNR-IMNR) București
3. Prof. dr. chim. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat
 


ANUNŢ

 
   IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 30.09.2019, ora 10.00, în sala AS 112 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: ”TRANSLATING MARITIME LANGUAGE”/„LIMBAJUL MARITIM ÎN TRADUCERE”, elaborată de doamna SCARLAT (VIȘAN) I. IOANA-RALUCA, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.
 
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte 
Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Conducător de doctorat
Prof. univ. dr. Elena CROITORU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Daniel DEJICA-CARȚIȘ (CV)
Universitatea Politehnica Timișoara
2. Prof. univ. dr. Constantina-Titela VÎLCEANU (CV)
Universitatea din Craiova
3. Prof. univ. dr. Gabriela DIMA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat


ANUNŢ

 
IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 04.10.2019, ora 13.30, în sala Y 305 a Facultății de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: „CONTRIBUȚII PRIVIND ANALIZA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMELOR ELECTRICE DE PROPULSIE NAVALĂ”, elaborată de domnul FRANGOPOL H. GABRIEL, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Inginerie electrică.
 
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte 
Prof. dr. ing. habil. Marian GĂICEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Conducător de doctorat
Prof. Emerit dr. ing. Mina-Emil ROȘU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. Emerit dr. ing. Florin IONESCU (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
2. Prof. dr. ing. Gheorghe BĂLUȚĂ (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
3. Conf. dr. ing. Gelu GURGUIATU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat
 


ANUNŢ

 
IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 30.09.2019, ora 12.00, în sala AS 112 a Facultății de Litere, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate: ”NAVAL ARCHITECTURE LANGUAGE IN TRANSLATION”/„TRADUCEREA LIMBAJULUI ARHITECTURII NAVALE”, elaborată de doamna TRIȘCĂ (IONESCU) V. ANCA, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie.
 
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Președinte 
Prof. univ. dr. Michaela PRAISLER (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi
Conducător de doctorat
Prof. univ. dr. Elena CROITORU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Daniel DEJICA-CARȚIȘ (CV)
Universitatea Politehnica Timișoara
2. Prof. univ. dr. Constantina-Titela VÎLCEANU (CV)
Universitatea din Craiova
3. Prof. univ. dr. Floriana POPESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Rezumatul tezei de doctorat

Subcategorii