UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 68 din 24 martie 2020


Conform:
Legii educației naționale nr. 1/2011,
Cartei Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
Regulamentului de organizare și funcționare a Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 24 martie 2020, 


HOTĂRĂȘTE:Art. 1. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Structura anului universitar 2020-2021 pentru ciclul I de studii universitare de licență și pentru ciclul II de studii universitare de masterat, conform Anexei 1.

Art. 2. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, Structura anului universitar 2020-2021 pentru ciclul I de studii universitare de licență și pentru ciclul II de studii universitare de masterat pentru Extensiunea Facultății de Medicină și Farmacie de la Enna, Italia, conform Anexei 2.

Art. 3. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, componența Consiliului Calității Universității „Dunărea de Jos” din Galați, conform Anexei 3.

Art. 4. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație, înființarea, în cadrul Departamentului de formare continuă și transfer tehnologic, a următoarelor programe și cursuri:
I. Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
  • Creează un curs și ajută-i pe tineri să se dezvolte;
II. Cursuri de formare continuă:
  • Strategii de promovare a serviciilor educaționale universitare;
  • Metode și sisteme electronice utilizate în serviciile educaționale universitare.

Art. 5. Se aprobă, cu avizul pozitiv al Consiliului de administrație și al Comisiei didactice și de calitate a Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, planurile de învățământ pentru programele de formare continuă sus-menționate.

Art. 6. Directorii de proiecte vor transmite către Autoritățile de Management solicitări de includere pe cheltuielile eligibile a cheltuielilor aferente deplasărilor (bilete de avion, cazare, taxe de participare) care nu au mai fost efectuate ca urmare a contextului actual generat de extinderea infecțiilor cu coronavirus (Covid-19).
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU
 

Anexa nr. 1 Structura anului universitar 2020-2021 pentru ciclul I de studii universitare de licență și pentru ciclul II de studii universitare de masterat
Anexa nr. 2 Structura anului universitar 2020-2021 pentru ciclul I de studii universitare de licență și pentru ciclul II de studii universitare de masterat pentru Extensiunea Facultății de Medicină și Farmacie de la Enna, Italia
Anexa nr. 3 Componența Consiliului Calității Universității „Dunărea de Jos” din Galați