UGAL

Senatul universitar

HOTĂRÂREA
nr. 160 / 18.11.2014

 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 18.11.2014,

HOTĂRĂŞTE:

 
 
Art. unic. Se validează rezultatele alegerilor parţiale pentru funcţia de senator cadru didactic, care au avut loc în data de 13.11.2014, conform tabelului de mai jos:
 
Nr. crt. Facultatea Numele şi prenumele senatorului ales
1. Inginerie Şef lucrări dr. ing. Ionel Oprea
2. Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică Conf. dr. ing. Rustem Popa
3. Ştiinţe şi Mediu Prof. dr. Antoaneta Ene
4. Inginerie şi Agronomie din Brăila Şef lucrări dr. ing. Diana Gina Anghelache
5. Litere Lector dr. Nicoleta Crînganu
 
 

Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU