Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
Tradiție în performanță

Programul "Active and Assisted Living" AAL


Apelul AAL 2019 se adresează propunerilor transnaţionale care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL. Acest Apel continuă experienţa pozitivă a apelului din 2018, prezentând caracteristici similare cu acesta.

Tema: Sustainable smart solutions for ageing well

Apelul AAL 2019 îşi propune să ofere soluţii din domeniul TIC care să contribuie la:
  • susţinerea sau îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă de-a lungul procesului de îmbătrânire
  • îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de îngrijitorii formali şi informali şi de sistemele de asistenţă socială
  • integrarea cu uşurinţă a acestor soluţii în mediul organizaţional al companiilor şi organizaţiilor din domeniul AAL.

Obiective:
  • crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
  • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
  • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale  
  • sinergia cu alte programe şi iniţiative europene.
Depunerea propunerii de proiect se face numai de către coordonatorul proiectului, pe site-ul Programului AAL.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Durata de finanţare a proiectelor:
  • proiecte tradiţionale ("collaborative projects"): 18 - 36 luni
  • proiecte mici ("small collaborative projects"): 6 - 9 luni

Propunerile depuse pentru proiectele tradiţionale ("collaborative projects") trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 - Work Programme 2016-2017/General Annexes).

Bugetul naţional alocat pentru proiectele mici este de max. 200.000 €, acordat în interiorul bugetului total al Apelului de 1 mil. €.

Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 24 mai 2019, ora 5PM (CET).
Sursă anunț: https://uefiscdi.ro/programul-active-and-assisted-living-aal