UGAL

Programul "Active and Assisted Living" AAL


Apelul AAL 2019 se adresează propunerilor transnaţionale care oferă soluţii din domeniul TIC cu aplicabilitate în orice zonă a domeniului AAL. Acest Apel continuă experienţa pozitivă a apelului din 2018, prezentând caracteristici similare cu acesta.

Tema: Sustainable smart solutions for ageing well

Apelul AAL 2019 îşi propune să ofere soluţii din domeniul TIC care să contribuie la:
  • susţinerea sau îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă de-a lungul procesului de îmbătrânire
  • îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi eficacităţii serviciilor oferite de îngrijitorii formali şi informali şi de sistemele de asistenţă socială
  • integrarea cu uşurinţă a acestor soluţii în mediul organizaţional al companiilor şi organizaţiilor din domeniul AAL.

Obiective:
  • crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
  • crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european în domeniul AAL
  • asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil diversităţii naţionale şi regionale  
  • sinergia cu alte programe şi iniţiative europene.
Depunerea propunerii de proiect se face numai de către coordonatorul proiectului, pe site-ul Programului AAL.

Pot participa: companii (IMM-uri, întreprinderi mari), organizaţii de cercetare (institute de cercetare, universităţi, etc.), asociaţii de seniori sau care reprezintă interesele acestora, instituţii publice.

Consorţiul de parteneri trebuie să cuprindă cel puţin 3 instituţii eligibile independente (persoane juridice) din cel puţin 3 state membre ale Programului AAL participante la Apel.

Durata de finanţare a proiectelor:
  • proiecte tradiţionale ("collaborative projects"): 18 - 36 luni
  • proiecte mici ("small collaborative projects"): 6 - 9 luni

Propunerile depuse pentru proiectele tradiţionale ("collaborative projects") trebuie să aibă din start un nivel de maturitate tehnologică TRL 5 (definit cf. Horizon 2020 - Work Programme 2016-2017/General Annexes).

Bugetul naţional alocat pentru proiectele mici este de max. 200.000 €, acordat în interiorul bugetului total al Apelului de 1 mil. €.

Termen limită pentru trimiterea propunerilor: 24 mai 2019, ora 5PM (CET).
Sursă anunț: https://uefiscdi.ro/programul-active-and-assisted-living-aal