UGAL

Deşi decizia de numire a venit de la începutul anului, prof. univ. dr. ing. Lucian Georgescu va deveni oficial rectorul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi pe 22 februarie, când încetează de drept mandatul prof. univ. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan. Şi tot atunci îşi va face cunoscută şi echipa de prorectori, care îl va ajuta să pună în practică programul managerial ce a stat la baza câştigării alegerilor la finele anului 2019.

Până atunci, însă, profesorul Georgescu are în vedere câteva schimbări cu care doreşte să îşi înceapă mandatul. „În perioada următoare, va avea loc un audit economic referitor la cheltuielile efectuate şi angajate, auditul extern fiind iniţiat de Senatul universităţii. În acest fel, vom porni de la date cunoscute şi vom identifica neajunsurile, pentru a le putea remedia. De asemenea, se va demara un audit referitor la securitatea IT în Universitate, pentru că şi aici sunt o serie de aspecte care trebuie rezolvate din punct de vedere metodologic şi tehnic", a explicat Lucian Georgescu.

Apoi, una dintre primele măsuri pe care le va lua noul rector va consta în mărirea sumei pe care profesorii o primesc pentru orele suplimentare, rămasă, de mai mulți ani, la un nivel derizoriu. "Preconizăm, într-o primă etapă, o mărire cu 50 la sută urmând ca, după determinarea impactului financiar, să se treacă la a doua etapă de mărire a acestui cuantum. În paralel, va avea loc o revizuire a sistemului de acordare a salariilor diferenţiate pentru personalul nedidactic, în funcţie de criterii clare de valoare şi eficienţă", spune rectorul ales. Senatul a demarat deja procedurile de revizuire a Cartei Universităţii, operaţiune ce presupune o largă consultare a comunităţii academice. O altă chestiune importantă o reprezintă investiţiile pe care le va angaja în perspectivă Universitatea, pe termen mediu și lung, pentru susţinerea activităţilor educaţional-formative şi de cercetare. "Ne dorim întărirea capacităţii instituţionale, eficientizarea structurală şi globală, precum şi transparentizarea întregului sistem managerial şi decizional. O direcţie de interes vizează îmbunătăţirea vizibilităţii şi reprezentativităţii Universităţii la nivel naţional şi internaţional, prin concentrarea eforturilor în scopul includerii instituţiei noastre în structurile decizionale academice de la nivel naţional, susţinerii obiectivelor ei concrete şi punerii în valoare a performanţei academice gălăţene", a explicat Lucian Georgescu.