UGAL

Pe 16 septembrie 2017 a încetat din viață, la vârsta de 77 ani, doamna profesoară Gabriela Marta MUNTEANU, un respectat și iubit membru al corpului profesoral de la Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor.
 
Absolventă a acestei facultăți, promoția 1962, d-na Gabriela MUNTEANU s-a dedicat cu multă dragoste și pasiune vieții universitare iar prin serioasa și devotata sa activitate didactică și științifică, a parcurs toate treptele ierarhiei profesionale până la poziția de profesor universitar (1993). A fost timp de 8 ani prodecanul Facultății de Industrii Alimentare, Acvacultură și Pescuit. A scris peste 125 de lucrări științifice, publicate în reviste de specialitate sau prezentate la simpozioane și congrese, din țară și din străinătate. A publicat, ca unic autor sau împreună cu alți colegi, 5 cărți de specialitate în domeniul bolilor peștilor, ecologie acvatică și acvacultură. A fost director de proiect sau membru în colective de cercetare la peste 50 de contracte/granturi din domeniile acvaculturii/științe ale vieții.
 
Comunitatea specialiștilor din domeniul acvaculturii și pescuitului, din întreaga țară, deplânge pierderea unui specialist de mare valoare, dascăl cu vocație care a iubit profesia aleasă inspirând admirație în rândul studenților, doctoranzilor și celor cu care a colaborat. A fost un om printre oameni, un suflet deschis, o minte strălucită și un model pentru toți cei care au cunoscut-o.
 
Prin încetarea din viață a doamnei profesoare Gabriela Marta MUNTEANU Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a pierdut un valoros om al cărții, iar comunitatea științifică un reputat specialist.
 
Noi, colegii din Departamentul de Acvacultură, Știința Mediului și Cadastru o vom purta tot timpul în amintirea și în sufletul nostru. 
 
Dumnezeu să-o odihnească în liniște și pace!