UGAL

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați anunț rezultatele etapei 1- eligibilitate candidaturi pentru ocuparea posturilor în cadrul echipei de implementare a proiectului cu titlul: Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD, SMIS 2014+ 123322.

Rezultate (.pdf)