UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 16.10.2020, ora 11.00, la adresa publică
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a96f9fef342b4436b8e6b8e36cbd2fed1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2760c7ed-149d-429e-a7bd-c4b0daef93f3&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

CERCETĂRI PRIVIND SUDAREA MECANIZATĂ MAG-M ÎN CONDIŢII DE MONTAJ A ÎNVELIŞULUI NAVEI DE CERCETARE MARINĂ

elaborată de domnul FLORESCU M. ŞTEFAN-NABI, în vederea atribuirii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. univ. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Preşedintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Dănuţ MIHĂILESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. lonelia VOICULESCU (CV)
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
2. Prof. univ. dr. ing. Remus ZĂGAN (CV
Universitatea Maritimă din Constanţa
3. Prof. univ. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.