UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 29.09.2020, ora 10.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2d140add03064c668d989d45d9e7900c%40thread.tacv2/conversations?groupId=66640b70-0dae-4146-b910-39125657dee7&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„CARACTERIZAREA PRIN TESTE DE TRACȚIUNE ȘI CHARPY A DOUĂ FAMILII DE AMESTECURI POLIMERICE PE BAZĂ DE PA6 ȘI PP”

elaborată de doamna  MUSTEAȚĂ C. ANDREEA-ELENA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Inginerie mecanică.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Lorena DELEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Anton HADĂR (CV)
Universitatea Politehnica București
2. Prof. dr. ing. Sorin CĂNĂNĂU (CV
Universitatea Politehnica București
3. Prof. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.