UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 25.09.2020, ora 12.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad3b7150da19041248dcaa6c7762e2073%40thread.tacv2/conversations?groupId=91b67458-a70f-49c0-a357-d60b77856282&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„TRANSLATING THE CIVIL ENGINEERING LANGUAGE”
„TRADUCEREA LIMBAJULUI FOLOSIT ÎN INGINERIA CIVILĂ”

elaborată de doamna OMET M. LILIANA-FLORENTINA (RICINSCHI), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. univ. dr. Nicoleta IFRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Elena CROITORU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Daniel DEJICA-CARȚIȘ (CV)
Universitatea Politehnica Timișoara
2. Conf. univ. dr. Teodora GHIVIRIGĂ (CV
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Prof. univ. dr. Gabriela DIMA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.