UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 18.09.2020, ora 12.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab3753132db314635ac65e4121c5d380f%40thread.tacv2/conversations?groupId=b4d9abb2-cb9f-4261-a6bf-bc247cb5df6f&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„IDIOMS THROUGH TIME AND TECHNOLOGY. THE SIGNATURE OF A CULTURE”
„EXPRESII IDIOMATICE PRIN TIMP ȘI PROGRES TEHNOLOGIC. SEMNĂTURA UNEI CULTURI”,

elaborată de domnul MARDARC.IULIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Filologie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. univ. dr. Eugenia-Simona ANTOFI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Elena CROITORU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Rodica-Ioana DIMITRIU (CV)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
2. Prof. univ. dr. Elena BONTA (CV
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
3. Prof. univ. dr. Mariana NEAGU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.