UGAL

 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunea septembrie 2021, sunt invitaţi în perioada: 30.09.2021 – 08.10.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: pe pagina web a universității sau a facultății la care a fost admis sau la sediul special amenajat pentru înscrieri.
 1. Candidaţii admişi completează, semnează și transmit Fişa de înscriere şi Contractul de studiu pentru anul universitar 2021/2022, după cum urmează:
 • documentele descărcate de pe pagina web a facultăţii, le transmit prin e-mail la adresa de contact menţionată pe pagina web a facultăţii;
 • documentele ridicate în format tipărit de la facultate, le depun la secretariatul facultăţii.

Procedura de înscriere va fi finalizată după achitarea a 50% din valoarea taxei (Tranșa I), până la data de 15.10.2021, conform prevederilor Contractului de studii și Anexei nr. 1 la Contractul de studii.

Taxa de școlarizare se poate achita:

 1. Fizic:
 • numerar și POS pentru toate facultățile la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), precum și la sediul Facultății de Inginerie din Brăila;
 • POS pentru facultățile:  SIA, ACIEE, SJSP.
 1. On-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ master, cu frecvență, Facultatea.

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.admitere.ugal.ro, secțiunea Licență/ Masterat, meniu Taxe de școlarizare.

 1. După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2021/2022.

 

Notă : Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat avansul la tranșa I din taxa de școlarizare.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email