UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru concursul de admitere la masterat pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

 

For all the necessary information visit the English version of our website.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate ciclurile de studii universitare în aceleași condiţii prevăzute de lege pentru cetățenii români, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine. Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED).

 

1. Actele necesare

(1) cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

(2) diploma de licență și anexa (suplimentul la diploma), în original (dacă este cazul tradusă de către un traducător autorizat); absolvenții promoției 2020 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original (dacă este cazul tradusă de către un traducător autorizat)

(3) diploma de bacalaureat și anexa (suplimentul la diploma), în original (dacă este cazul tradusă de către un traducător autorizat);

  • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
  • copie şi traducere (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.

Actele de studii emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, supuse echivalării si recunoașterii studiilor, trebuie avizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente. Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, iar celelalte state membre ale UE fac excepție.

(4) Certificat de naștere – copie (dacă este cazul tradusă de către un traducător autorizat);

(5) Dovada schimbării numelui, dacă este cazul, (romana, engleza, franceza, spaniola, italiana) (traducere pentru alte țări străine);

(6) Copie după cartea de identitate și anexa la cartea de identitate cu menționarea domiciliului permanent și după pașaport;

(7) Trei fotografii tip buletin;

(8) chitanța de plată a taxei de înscriere – 50 EURO

(9) adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu  suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;

Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID - 19 în ultimele 14 zile;
  • Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS - COV 2 în limba română;

(10) Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare sau certificatul de echivalare dacă există.

(11) Diploma de absolvire a anului pregătitor în limba română, în copie.

 

2. Perioada de depunere a dosarelor

5-15 Septembrie 2020

 

3. Locația unde se depun dosarele:

Dosarele candidaților se depun la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, cât și online prin transmitere la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email