UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru concursul de admitere la studii universitare de masterat pentru cetăţenii statelor terțe UE

 

For all the necessary information visit the English version of our website.

Cetăţenii din statele terţe UE sunt admiși la studii în România pe baza actelor de studii, prin concurs de dosare.
Cuantumul minim al taxelor de şcolarizare pentru cetăţenii străini din statele terţe este prevăzut în O.G. nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de școlarizare, în valută, a cetățenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum si din cele care nu fac parte din Spațiul Economic European si din Confederația Elvețiană, aprobată prin Legea nr. 1/2010.

 

1. Actele necesare

(1) Cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

(2) Diploma de licență și anexa (suplimentul la diploma), în original (dacă este cazul tradusă de către un traducător autorizat); absolvenții promoției 2020 pot depune, în locul diplomei de studii superioare, adeverința de absolvire în original (dacă este cazul tradusă de către un traducător autorizat)

(3) Diploma de bacalaureat și anexa (suplimentul la diploma), în original (dacă este cazul tradusă de către un traducător autorizat);

Actele de studii emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, vor fi autentificate de către:

  • Ministerului Educaţiei şi a Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul României din țara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România, sau de către:
  • Ministerului Educaţiei din ţara emitentă, Ambasada/Consulatul ţării emitente în România și Ministerul Afacerilor Externe din România;

Scutirea de supralegalizare este permisa în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

(4) Diploma de absolvire a anului pregătitor în limba română, în copie conformă cu originalul;

(5) Certificat de naștere – copie și traducere autorizată;

(6) Copie după pașaport;

(7) Copie după acte care fac dovada domiciliului în străinătate

(8) Adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;

Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID - 19 în ultimele 14 zile;
  • Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS - COV 2 în limba română;

(9) Trei fotografii tip buletin;

(10) Chitanța de plată a taxei de înscriere  – 250 euro

(11) Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii – 2 copii.

 

2. Perioada de depunere a dosarelor

5-15 Septembrie 2020

 

3. Locația unde se depun dosarele:

Dosarele candidaților se depun la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, cât și online prin transmitere la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email