UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru concursul de admitere la studii universitare de licență pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

 

For all the necessary information visit the English version of our website.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene au acces la toate ciclurile de studii universitare în aceleași condiţii prevăzute de lege pentru cetățenii români, după recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de origine. Recunoaşterea studiilor se face de către Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (CNRED).

 

1. Actele necesare

(1) cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

(2) diploma de bacalaureat:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.

Actele de studii emise în statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, supuse echivalării si recunoașterii studiilor, trebuie avizate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente din țările emitente.

Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, iar celelalte state membre ale UE fac excepție.

(3) foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.

(4) alte documente: adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A., etc.) - copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi.

(5) documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport;
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate;
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi);
 • certificat de naștere.

(6) adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu  suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;

Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID - 19 în ultimele 14 zile;
 • Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS - COV 2 în limba română;
 • Rezultatul negativ al testului de identificare a agentului etiologic al bolii COVID - 19, efectuat înainte cu 3 - 4 zile de examen;

(7) trei fotografii tip buletin;

(8) Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare sau certificatul de echivalare dacă există (Anexa 1)

(9) Diploma de absolvire a anului pregătitor în limba română, în copie.

(10) chitanța de plată a taxei de înscriere – 150 RON

 

2. Perioada de depunere a dosarelor

 • 8 – 11 iulie 2020
 • 13 – 17 iulie 2020
 • 3 – 11 septembrie 2020

 

3. Locația unde se depun dosarele:

Dosarele candidaților se depun la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, cât și online prin transmitere la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email