UGAL

Informaţii privind înscrierea pentru anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene


Condiții generale. Anul pregătitor de limbă română se adresează cetățenilor străini care nu cunosc limba română și doresc să urmeze în România studii universitare sau postuniversitare în limba română.

Cetățeni străini din state membre UE și non-UE. Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat al Uniunii Europene sau terț al Uniunii Europene.

Cetățenii străini pot fi înscriși la anul pregătitor de limbă română în cadrul instituțiilor de învățământ superior, conform prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română.

Durata cursurilor anului pregătitor. Durata cursurilor anului pregătitor este de 1 an academic (2 semestre x 14 săptămâni) pentru studii universitare de licență/masterat/doctorat. Frecvența la cursurile de limbă română este obligatorie.

Perioada de depunere a dosarelor:

 • 8 – 11 iulie 2020;
 • 13 – 17 iulie 2020;
 • 3 – 11 Septembrie 2020.

Examenul de admitere constă în concurs pe bază de dosar.

Taxa de școlarizare. Pentru cetățenii străini din statele membre UE și non-UE taxa de școlarizare este în valoare de 220 euro/lună.

Locație. Dosarele candidaților se pot depune atât la Sediul central al Universității, Direcția Generală Secretariat, camera 89, conform calendarului de admitere, cât și online, prin transmitere la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Actele necesare pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene:

1. cererea tip de înscriere, angajamentul candidatului, precum și declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

2. diploma de bacalaureat:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.

3. foaia matricolăpentru clasele IX-XII/XIII:

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română, engleză, franceză, spaniolă, italiană;
 • copie şi traducere (în original) în limba română pentru actele emise în celelalte limbi străine.

4. alte documente: (adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia; Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto din Spania; Panellinies Exetaseis – adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general din Grecia; adeverință emisă de Verket för högskoleservice privind accesul la studii universitare din Suedia; Scholastic Aptitude Test (SAT) sau ACT din S.U.A.)

 • copie pentru actele de studii redactate în limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, italiană) sau
 • copie şi traducere legalizată în limba română pentru actele de studii redactate în alte limbi.

5. documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport;
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate;
 • dovada schimbării numelui (dacă este cazul), în copie (limba română/ engleză/ franceză/ spaniolă/ italiană) și traducere autorizată (pentru celelalte limbi);
 • certificat de naștere.

6. adeverință medicală, într-o limbă internațională din care să rezulte că posesorul adeverinței nu  suferă de boli contagioase/cronice, istoric personal legat de boli cronice și SARS-COV2;
Cetățenii străini care candidează la facultățile la care se susțin probe trebuie să prezinte în plus următoarele documente:

 • Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că participantul a respectat regimul de izolare/carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu COVID - 19 în ultimele 14 zile;
 • Adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a deținătorului și eventual antecedente personale legate de boli cronice și respectiv SARS - COV 2 în limba română;

7. trei fotografii tip buletin;

8. Cererea de recunoaștere a studiilor liceale în vederea acceptării la studii universitare sau certificatul de echivalare dacă există (Anexa 1)
https://www.cnred.edu.ro/ro/echivalare-diplome-de-bacalaureat-obtinute-in-strainatate
Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate.

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email