UGAL

 

Taxe pentru servicii prestate în cadrul IOSUD-UDJG
- an universitar 2021-2022 -

 

 

Taxe  percepute în legătură cu desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare Cuantumul taxei
Taxă evaluare dosar de abilitare 500 lei
Taxă pentru susținerea publică a tezei de abilitare:
    • pentru cadrele didactice din universitate
5.000 lei
    • pentru cadrele didactice din afara universității
7.000 lei

Taxele au fost aprobate prin Hotărârea Senatului Universitar nr. 125 din 14 mai 2021.

 

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 15.06.2021, ora 10.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

CONSTRUCȚIA NAȚIUNII ȘI PROBLEMA IDENTITARĂ ÎN ROMÂNIA MARE. CAZUL SUDULUI BASARABIEI

 

elaborată de doamna MITU G. OANA-MARIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Istorie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Nicoleta IFRIM (CV)
Director Școala doctorală de Științe socio-umane, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Arthur-Viorel TULUȘ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Ștefan PURICI (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
2. Conf. univ. dr. habil. Gheorghe COJOCARU (CV)
Institutul de Istorie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Republica Moldova
3. Prof. univ. dr. habil. George-Eugen ENACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email