UGAL Logo

UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 07.07.2023, ora 10.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

”DESIGNING NOVEL INGREDIENTS BASED ON EGGPLANTS BIOACTIVE COMPOUNDS FOR DIFFERENT APPLICATIONS IN FOOD INDUSTRY”/
„PROIECTAREA UNOR INGREDIENTE NOI PE BAZĂ DE COMPUȘI BIOACTIVI DIN COJI DE VINETE PENTRU DIFERITE APLICAȚII ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ”

 

elaborată de doamna CONDURACHE S. NINA-NICOLETA (LAZĂR), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Zuzana CIESAROVA (CV)
National Agricultural and Food Centre, Food Research Institute in Bratislava
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Mircea-Adrian OROIAN (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Prof. univ. dr. ing. habil. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email