UGAL Logo

UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 14.06.2023, ora 11.00, în sala Senatului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA AGRICULTURII DE PRECIZIE ÎN EXPLOATAȚIILE AGRICOLE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ

 

elaborată de domnul FERȚU T. CRISTINEL, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Academician prof. univ. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. ing. dr. econ. habil. Silvius STANCIU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. ing. habil. Tiberiu IANCU (CV)
Prorector - Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara
2. Prof. univ. dr. ing. habil. Stejărel BREZULEANU (CV)
Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
3. Prof. univ. dr. econ. habil. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://arthra.ugal.ro/handle/20.500.14043/21629;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email