UGAL

Comunitate științifică europeană dedicată cercetării Covid-19 în OpenAIRE – Zenodo
 
UEFISCDI, instituție de legătură la nivel național cu rețeaua OpenAIRE (OpenAIRE NOAD) oferă suport pentru colaborarea cu comunitatea recent creată dedicată cercetării referitoare la Covid-19 (SARS-CoV-2): Coronavirus Disease Research Community - COVID-19.  
 
Întreaga comunitate științifică din Europa este invitată să contribuie la colectarea de rezultate relevante pentru a facilita diseminarea rapidă și descoperirea de informații. Se recomandă accesul liber la aceste rezultate, dar sunt acceptate și materialele cu acces restricționat sau închis care pot ajuta în orice fel cercetarea dedicată situației create de Coronavirus. Materiale acceptate: publicații, prezentări, postere, seturi de date, imagini, fișiere audio/ video, software, ș.a.).  
 
La sfârșitul lunii aprilie va fi lansat și portalul OpenAIRE COVID-19 Gateway cu misiunea de a colecta într-un singur loc, a stabili conexiuni și a asigura un punct de acces unic pentru toate rezultatele de mai sus, dar și pentru alte informatii agregate cu privire la COVID-19.  
 
Informații detaliate despre ambele inițiative se regăsesc aici: www.openaire.eu/openaire-activities-for-covid-19