UGAL

Modernizarea Învățământului Superior în Europa: Personalul Academic – 2017

Raportul se bazează în principal pe datele calitative colectate de Rețeaua Eurydice, care acoperă sistemele de învățământ superior din 35 de țări. Colectarea datelor s-a axat pe personalul din învățământul superior, care este în primul rând responsabil pentru predare și / sau cercetare. În plus, sunt utilizate, de asemenea, date cantitative de la Eurostat și din Registrul terțiar european al învățământului (ETER), precum și informațiile obținute din anchetele elaborate pentru acest raport personalului academic al sindicatelor și agențiilor de asigurare a calității.

Acesta se concentrează pe cerințele de calificare pentru personalul academic, procesul de recrutare, condițiile de angajare și de muncă în mediul academic, impactul asigurării externe a calității și strategiile de nivel înalt pentru internaționalizare. Acesta include, de asemenea, diagrame naționale care prezintă caracteristicile esențiale ale categoriilor de personal academic.


Mai multe detalii, accesand urmatorul link.