UGAL Logo

UGAL

BIROUL SENATULUI

Președinte

Vicepreședinte

Președinte Cancelaria Senatului

Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU Prof. dr. habil. Claudiu MEREUŢĂ Conf. dr. Oana Magdalena CENAC
Facultatea de Inginerie Facultatea de Educație Fizică și Sport  Facultatea de Litere
catalin.fetecau @ugal.ro  claudiu.mereuta @ugal.ro oana.cenac @ugal.ro 
     
   

Președinți de comisii

   
Comisia didactică şi de calitate
 
Comisia pentru bază materială, buget şi finanţe
 
Comisia pentru cercetare ştiinţifică
   
Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU   Conf. dr. Florina Oana VÎRLĂNUȚĂ   Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor   Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor   Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
camelia.vizireanu @ugal.ro    florina.virlanuta @ugal.ro   gabriela.rapeanu @ugal.ro
         
Comisia juridică şi de etică
 
Comisia pentru dezvoltare instituțională și internaționalizare
 
Comisia pentru activitate studenţească şi probleme sociale
   
Prof. dr. Gheorghe IVAN   Prof. dr. ing. habil. Liliana Celia RUSU   Alexandru-Cosmin VLAD
Facultatea de Drept și Științe Administrative   Facultatea de Inginerie   Liga Studenților din UDJG
ivan.gheorghe @ugal.ro   liliana.rusu @ugal.ro    

 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email