UGAL

BIROUL SENATULUI

Președinte

 

Vicepreședinte

 
Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU   Prof. dr. habil. Claudiu MEREUŢĂ
Facultatea de Inginerie   Facultatea de Educație Fizică și Sport
catalin.fetecau @ugal.ro   claudiu.mereuta @ugal.ro
     
   

Președinți de comisii

   
Comisia didactică şi de calitate
 
Comisia pentru bază materială, buget şi finanţe
 
Comisia pentru cercetare ştiinţifică
   
Prof. dr. ing. Camelia VIZIREANU   Conf. dr. Florina Oana VÎRLĂNUȚĂ   Prof. dr. ing. habil. Gabriela RÂPEANU
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor   Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor   Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
camelia.vizireanu @ugal.ro    florina.virlanuta @ugal.ro   gabriela.rapeanu @ugal.ro
         
Comisia juridică şi de etică
 
Comisia pentru activitate studenţească şi probleme sociale
 
Comisia organizatorică şi Cancelaria senatului
   
Prof. dr. Gheorghe IVAN   Mădălina CĂLMUC   Conf. dr. Oana Magdalena CENAC
Facultatea de Științe Juridice,
Sociale și Politice
  Școala Doctorală de Inginerie Mecanică și Industrială   Facultatea de Litere
ivan.gheorghe @ugal.ro   madalina.calmuc @ugal.ro   oana.cenac @ugal.ro