UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 09.10.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

IMPLICAȚIILE DESIGNULUI BUCĂTĂRIILOR ȘI A PRACTICILOR DE IGIENĂ ASUPRA SIGURANȚEI ALIMENTARE A CONSUMATORILOR

 

elaborată de domnul MIHALACHE F. AUGUSTIN-OCTAVIAN, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Anca-Ioana NICOLAU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Mona-Elena POPA (CV)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța
2. Prof. dr. ing. Ovidiu TIȚA (CV)
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
3. Prof. dr. ing. Daniela BORDA (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 08.10.2021, ora 10.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

ASPECTE ȘTIINȚIFICE ȘI NUTRIȚIONALE ALE BIOACUMULĂRII DE HIDROCARBURI AROMATICE POLICICLICE (HAP) ÎN ORGANISMELE ACVATICE DIN ZONA DE COASTĂ A MĂRII NEGRE

 

elaborată de doamna BUCUR N. NICOLETA-ALEXANDRA (DAMIR), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Ingineria produselor alimentare.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Elisabeta BOTEZ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Cercet. șt. gr. I dr. Valentina COATU (CV)
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța
2. Conf. dr. habil. Aliona GHENDOV-MOȘANU (CV)
Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
3. Prof. dr. chim. habil. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 30.09.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

OPTIMIZAREA ENERGETICĂ A PROCESELOR DE DANTURARE PRIN MODIFICAREA PARAMETRILOR CINEMATICI AI MIȘCĂRII DE RULARE

 

elaborată de domnul BORDEANU N. MIHAIL, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Gabriel-Radu FRUMUȘANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Cătălin DUMITRAȘ (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
2. Prof. dr. ing. habil. George CONSTANTIN (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
3. Prof. dr. ing. habil. Virgil-Gabriel TEODOR (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 28.09.2021, ora 10.00, în sala I 05 a Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

MOTIVAREA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR – IMPLICAȚII PENTRU MANAGEMENTUL STRATEGIC AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

elaborată de doamna NIȚĂ N. MONICA (RĂDUCAN), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Management.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. habil. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. habil. Marian NĂSTASE (CV)
Academia de Studii Economice din București
2. Prof. univ. dr. habil. Nicolae BIBU (CV)
Universitatea de Vest din Timișoara
3. Prof. univ. dr. habil. Adrian MICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 03.09.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulate:

 

Rheological and pVT behavior of polymer/MWCNT nanocomposites /
Caracterizarea  reologică și pVT a nanocompozitelor polimerice ranforsate cu nanotuburi de carbon

 

elaborată de doamna CRISTEA E. NICOLETA-VIOLETA (STANCIU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie industrială.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Elena SCUTELNICU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU (CV)
Președintele Senatului - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Cristian-Vasile DOICIN (CV)
Universitatea Politehnica din București
2. Prof. dr. ing. Maria-Carmen LOGHIN (CV)
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași
3. Prof. dr. ing. Mihaela BUCIUMEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 30.09.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

REALIZAREA UNOR NOI SENZORI ȘI BIOSENZORI VOLTAMPEROMETRICI PENTRU DETERMINAREA ACIZILOR HIDROXICINAMICI

 

elaborată de doamna MEREȘESCU S. ALEXANDRA-VIRGINIA (BOUNEGRU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Chimie.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU (CV)
Rector - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. univ. dr. chim. Constantin APETREI (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. univ. dr. Raluca-Ioana van STADEN (CV)
Universitatea POLITEHNICA din București
2. Cercet. șt. gr. I dr. biochim. Mihaela DONI (CV)
Director general - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM (INCDCP - ICECHIM) din București
3. Prof. univ. dr. Rodica-Mihaela DINICĂ (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

 

 • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
 • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.

Subcategorii

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email