UGAL

Administrator Patrimoniu IS - 1 post - 8h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) - Serviciul Tehnic

Inginer IA - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 1 an) - Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor - Departamentul de Știința Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii și Acvacultură 

Secretar debutant S - 1 post - (8h/zi) în cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie și 1 post - (8h/zi) în cadrul Direcţiei Generale Secretariat

Secretar IS - 2 posturi - (8h/zi) în cadrul Direcţiei Generale Secretariat 

Administrator Financiar IIIS - 2 posturi - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Contabilitate

Inginer debutant - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 1 an) - Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor - Departamentul de Știința Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii și Acvacultură 

Muncitor I prelucrător prin așchiere - strungar - 1 post - 8h/zi (perioadă nedeterminată) - Facultatea de Inginerie - Departamentul Ingineria Fabricației 

Consilier juridic IS - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 1 an) - Direcția Juridică și Resurse Umane - Biroul Juridic

Administrator patrimoniu IS - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Biroul de Cooperare Internațională și Studenți Străini

Secretar debutant S - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcţia Generală Secretariat - Facultatea Transfrontalieră

 

Procedura privind ocuparea posturilor vacante

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email