UGAL Logo

UGAL

 

Muncitor III electrician - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcţia Cămine şi Cantine, Compartimentul Tehnic

Muncitor III instalator - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcţia Cămine şi Cantine, Compartimentul Tehnic

Administrator patrimoniu I S - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcţia Achiziţii Publice şi Monitorizare Contracte

Administrator patrimoniu debutant S - 2 posturi - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcţia Achiziţii Publice şi Monitorizare Contracte

Secretar debutant S - 2 posturi - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Facultatea de Medicină și Farmacie

Secretar debutant M - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcția Generală Secretariat, locația de lucru în Galați și Buzău

Director DIDFR - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 24 luni) - Departamentul de Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă

Administrator financiar debutant - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Facultatea de Inginerie - Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Inginer debutant - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Facultatea de Inginerie - Departamentul de Ingineria Materialelor şi a Mediului

Administrator patrimoniu IS - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcția Patrimoniu - Biroul Administrativ

Administrator financiar debutant S - 2 posturi - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcția Achiziţii Publice şi Monitorizare Contracte

Analist programator - 2 posturi - 8h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcția Informatizare și Comunicații Digitale
- 1 post Analist programator debutant
- 1 post Analist programator IA

Paznic - 1 post - (perioadă determinată de 12 luni) - Direcţia Patrimoniu, Compartimentul administrativ Brăila, Facultatea de Inginerie şi Agronomie Brăila

Administrator financiar IS - 2 posturi - (perioadă determinată de 12 luni) - Compartimentul Audit Public Intern

Administrator financiar debutant S- 1 post temporar vacant - (perioadă determinată de 12 luni) - Facultatea Transfrontalieră- Departamentului Ştiinţe aplicate,

Inginer II  - 1 post - 8h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) - Facultatea de Arhitectură Navală - Departamentul Arhitectură navală

Șofer IV - 2 posturi - 4h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) - Biroul Transport Auto

Electrician - 2 posturi - 8h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcția Patrimoniu
- 1 post muncitor II electrician - Compartimentul Administrativ Brăila
- 1 post muncitor III electrician - Biroul reparații și întreținere

Paznic - 2 posturi - (perioadă determinată de 12 luni) - Direcția Generală Administrativă - Direcția Patrimoniu - Birou Pază - Faculatea de Inginerie Brăila

Administrator Patrimoniu IS - 1 post - 8h/ zi (perioadă determinată de 12 luni) - Serviciul Tehnic

Inginer IA - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 1 an) - Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor - Departamentul de Știința Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii și Acvacultură 

Secretar debutant S - 1 post - (8h/zi) în cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie și 1 post - (8h/zi) în cadrul Direcţiei Generale Secretariat

Secretar IS - 2 posturi - (8h/zi) în cadrul Direcţiei Generale Secretariat 

Administrator Financiar IIIS - 2 posturi - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Contabilitate

Inginer debutant - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 1 an) - Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor - Departamentul de Știința Alimentelor, Ingineria Alimentelor, Biotehnologii și Acvacultură 

Muncitor I prelucrător prin așchiere - strungar - 1 post - 8h/zi (perioadă nedeterminată) - Facultatea de Inginerie - Departamentul Ingineria Fabricației 

Consilier juridic IS - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 1 an) - Direcția Juridică și Resurse Umane - Biroul Juridic

Administrator patrimoniu IS - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Biroul de Cooperare Internațională și Studenți Străini

Secretar debutant S - 1 post - 8h/zi (perioadă determinată de 12 luni) - Direcţia Generală Secretariat - Facultatea Transfrontalieră

 

Procedura privind ocuparea posturilor vacante

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email