UGAL

Director DJRU (1 post) - 8h/zi - Direcția Juridică și Resurse Umane
Inginer de sistem - II (1 post) - 8h/zi - Facultatea ACIEE
Secretar - debutant S (1 post) - 8h/zi - Direcţia generală secretariat, secretariatul Facultăţii de inginerie şi agronomie din Brăila
Inginer specialist - IA (1 post) - 8h/zi - DGICD
Inginer de sistem - IA (1 post) - 4h/zi - DGICD
Director general (1 post) - 8h/zi - DGICD
Muncitor-electrician - III (1 post) - 8h/zi - DCCPS
Muncitor-instalator - III (1 post) - 8h/zi - DCCPS
Administrator financiar - I S (1 post) - 8h/zi - DMFC, Serviciul financiar
Secretar - debutant - S (1 post) - 8h/zi - Direcţia generală secretariat
Administrator patrimoniu - IIS (1 post) – 8h/ zi – Serviciul privat propriu pentru situaţii de urgenţă
Administrator financiar - debutant S (1 post) – 8h/ zi – Serviciul mobilități internaționale și programe comunitare

Procedura privind ocuparea posturilor vacante