UGAL Logo

UGAL

Inginer IA
Informatician debutant S
Îngrijitor
Muncitor IV bucătar (2 posturi)
Administrator financiar IIS
Marinar (4 ore/zi)
Administrator patrimoniu IS (perioadă determinată) 
Muncitor III (șofer)
Administrator financiar IS - perioadă determinată
Administrator financiar IIS - perioadă determinată
Administrator patrimoniu III S (Serviciul CDI)
Administrator financiar debutant S (Serviciul CDI)
Instalator (2 posturi)
Bucătar (1 post) 
Secretar debutant (1 post)
Secretar (2 posturi)
Lăcătuș
Paznic (Brăila)
Administrator patrimoniu debutant
Administrator financiar debutant
Paznic
Administrator patrimoniu IIIS
Administrator financiar IS
Muncitor III (şofer)
Secretar debutant (1 post)
Administrator patrimoniu debutant (2 posturi)(4 ore/zi)
Psiholog principal (4 ore/zi) 
Administrator patrimoniu (4 ore/zi) 
Administrator financiar debutant (1 post)
Tehnician
Inginer
Administrator financiar IS (Compartiment de audit intern)
Administrator financiar IS (Serviciul Contabilitate)
Administrator financiar III (S) - 4 ore/zi
Administrator patrimoniu III (M)
Administrator patrimoniu debutant S - 2 posturi
Administrator financiar și patrimoniu - 4 posturi
Consilier de carieră - 2 posturi
Administrator financiar III S
Muncitor frigotehnist
Muncitor lăcătuș
Director al Direcției juridice și resurse umane
Muncitor (dulgher)
Șef Serviciul financiar
Paznic
Îngrijitor
Administrator financiar debutant S
Muncitor (sculer matriţer)
Psiholog debutant
Fochist   
Secretar IIS
Secretar debutant S
Consilier juridic debutant - 8 ore/zi
Consilier juridic II - 4 ore/zi
Îngrijitor - 8 ore/zi
Secretar - 4 ore/zi
Muncitor (șofer)
Muncitor (lăcătuș)
Muncitor (îngrijitor)
Administrator financiar IS
Tehnician IA M
Paznic - 5 posturi
Administrator patrimoniu IIM
Muncitor necalificat - 2 posturi
Muncitor necalificat

Administrator patrimoniu III M
Tehnoredactor IS
Administrator patrimoniu IIS
Administrator financiar IIS
Administrator financiar debutant S
Secretar debutant S - 3 posturi
 

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email