UGAL Logo

UGAL

HOTĂRÂREA
nr. 2/19.01.2015
 
Conform:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,
Cartei Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi,
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Senatului UDJG,
 
Senatul universitar, în data de 19.01.2015, 
 
 
HOTĂRĂŞTE:
 
 
Art. 1. Se aprobă cererea doamnei prof. Anca Nicolau, cadru didactic la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, de a efectua activităţi didactice la Universitatea de Medicină şi  Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, în semestrul al II-lea al anului universitar 2014/2015. Doamna profesor va preda disciplina „Managementul siguranţei alimentare" (2 ore curs + 2 ore seminar) în cadrul programului de masterat „Nutriţie şi siguranţă alimentară".
 
Art. 2. Se validează rezultatele alegerilor pentru doi noi membri în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice: lector dr. Adriana Stancu (vacantarea s-a produs ca urmare a demisiei dlui lector dr. Dragoş Daghie) şi studenta Ionela Stelea (vacantarea s-a produs ca urmare a demisiei studentei Gabriela Ivan).
 
 
Preşedintele Senatului universitar,
Prof. univ. dr. ing. Lucian GEORGESCU