UGAL

 

În acord cu prevederile Ordinului Nr. 3845 din 06.05.2009 privind Registrul de evidenţă a rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare, pentru fiecare proiect de cercetare – dezvoltare se întocmește, după aprobarea raportului final de activitate, Fișa de evidenţă a rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare.
Directorul/Responsabilul de proiect are responsabilitatea de a completa datele solicitate în Tabelul nr. 1 și Tabelul nr. 2 din Fișa de evidență, respectând instrucțiunile din formular.  Ambele  documente se vor preda la Compartimentul Cercetare, Dezvoltare si Inovare, respectând prevederile Art. 8 din Ordin, după cum urmează:
  • Tabelul nr.1 se predă în termen de 30 de zile de la aprobarea raportului final de activitate al proiectului de cercetare – dezvoltare.
  • Tabelul nr. 2 se predă în termen de 10 zile de la data finalizării activităților de valorificare a rezultatelor cercetării și se actualizează pentru fiecare activitate de valorificare.
Conform Art. 2 din Ordin, rezultatele activităților de cercetare-dezvoltare fac referire la:
      a) Documentații, studii, lucrări, planuri, scheme și altele asemenea.
      b) Brevete de invenție, certificate de înregistrare a desenelor și modelelor industriale și altele asemenea.
      c) Tehnologii, procedee, produse informatice, rețete, formule, metode și altele asemenea.
      d) Obiective fizice și produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv.