UGAL

Dezvoltarea durabilă devine o prioritate pentru mediile de afaceri din întreg mapamondul. Preocuparea pentru mediul înconjurător și pentru moștenirea lăsată generațiilor viitoare este una dintre prioritățile mondiale.


Astfel, sustenabilitatea, devine un concept necesar la nivelul întregii societăți, al tuturor domeniilor de activitate, pentru a ne asigura că resursele ce optimizează calitatea vieții sunt regenerabile, asigurând, în același timp, sănătatea și securitatea locuitorilor globului. Toate activitățile trebuie să devină prietenoase cu mediul înconjurător, eliminându-se cât mai mult din poluarea aerului, deversarea reziduurilor toxice poluarea solului cu compuși chimici dăunători. Ajutorul reciproc în interiorul societății capătă noi nuanțe, sprijinirea semenilor de către cei cu posibilități materiale sau logistice, în momentele de criză, poate deveni un nou simbol în crearea unei lumi mai bune.


Pentru implementarea unor astfel de deziderate, unul dintre cele mai importante roluri îl are educația. Astfel, universitățile au un rol foarte important pe filiera sustenabilității conturându-se o verigă durabilă de specialiști prietenoși cu mediul, pregătiți să întoarcă favoarea societății, mai exact, investiția în educație.


De asemenea, universitățile pot adopta conduita sustenabilității prin adaptabilitate continuă la condițiile mediului înconjurător, oferind studenților experiențe complexe fără a pierde din vedere obiectivul fundamental și durabil de creștere a calității serviciilor oferite. Mijloacele sunt diverse, perspectiva însă trebuie să fie la nivel macro, luându-se în considerare toți factorii implicați, aria de impact, contextul în care se acționează precum și responsabilitatea socială.


Universitatea „Dunărea de Jos” își asumă în totalitate dezvoltarea durabilă participând activ în proiecte de dezvoltare a orașului și a regiunii din care face parte, acordând o atenție deosebită calității învățământului superior și post-universitar, preocupându-se permanent de condițiile ce le sunt oferite studenților și în identificarea resurselor economice pentru atingerea obiectivelor.


Cuvântul Rectorului Universității, publicat pe site-ul oficial, exprimă foarte clar strategia adoptată pentru următorii ani: „Cred că Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați trebuie să își întărească prestigiul și influența directă în cadrul comunității locale și regionale, să își păstreze și să își extindă poziția de lider formator de specialiști în educație și cercetare din zona de sud-est a României și, mai ales, să continue să concureze, de pe poziții similare, cu universitățile importante din țară și din străinătate. Este un deziderat firesc, bazat pe analiza obiectivă a resurselor umane și materiale de care dispunem și pe rezultatele obținute până acum, și care formează principalul argument al intenției mele de a transforma instituția noastră într-un instrument eficient de aplicare a principiilor educației și formării competitive, colaborativ – participative în raport cu toți factorii implicați – studenți, cadre didactice și cercetători, mediul de afaceri, comunitatea locală și regională. Universitatea se va implica tot mai activ în proiecte și parteneriate de cercetare – dezvoltare și inovare naționale și internaționale, activitatea de cercetare – corelată cu dinamica tehnologică de vârf, cu performanța în toate domeniile acoperite de specialiștii noștri, va fi orientată și corelată cu transferabilitatea către mediul tehnologic și socio – uman, ca și cu obținerea unei poziții cât mai ridicate în ranking-urile internaționale.”

Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email