UGAL

F   - Metodologie (.pdf)
F1 - Programul Sesiunii de comunicări știinţifice studenţeşti (.doc)
F2 - Referat pentru diplome (.doc)
F3 - Referat pentru premii (.doc)
F4 - Împuternicire (.doc)
F5 - Procesul verbal de desemnare a lucrărilor premiate (.doc)
F6 - Borderou de plată a premiilor (.doc)
F7 - Decont de cheltuieli (.doc)
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email