UGAL

Apel de proiecte NEURON Cofund 2020


Denumire: Network of European Funding for Neuroscience Research
Acronim: NEURON Cofund
Finanțator: Comisia Europeană, Orizont 2020
Coordonator: Programme Management Agency (PT-DLR), Germania
Perioada de implementare: 2016-2020

Obiective:
NEURON Cofund "Network of European funding for Neuroscience research" este un proiect finanțat în cadrul Programului Orizont 2020 pentru Cercetare și Dezvoltare Tehnologică al Uniunii Europene și este continuarea proiectului NEURON II (implementat în perioada 2012-2015 și finanțat în cadrul Programului Cadru 7 – FP7) .
Neuron Cofund se bazează pe realizările și experiența câștigate din NEURON II și are ca obiectiv principal elaborarea cadrului de cooperare transnațională și finanțare a cercetării în domeniul neuroștiințelor prin:
  • menținerea și dezvoltarea platformei de lucru pentru agenții de finanțare și ministere din Europa și din afara Europei ;
  • asigurarea oportunităților de finanțare prin apeluri comune pentru proiecte de cercetare transnațională în domeniul neuroștiințelor;
  • dezvoltarea unei viziuni pentru crearea unui cadru de cooperare strategic, ce va include concepte administrative și de finanțare, în vederea realizării unei rețele sustenabile de cercetare în domeniul neuroștiințelor;
  • extinderea rețelei europene de finanțare a cercetării în domeniul neuroștiințelor;
  • sprijinirea tinerilor cercetători în construirea unei cariere în domeniul cercetării;
  • stimularea unei legături strânse între comunitatea științifică și a celorlalte părți interesate pentru o cunoaștere cât mai bună a nevoilor și noilor descoperiri din cercetarea în domeniul neuroștiințelor.

Site proiect: http://www.neuron-eranet.eu/index.php
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Lansare apel 8 ianuarie 2020.
Termenul limită pentru depunerea pre-propunerilor de proiecte este 10 martie 2020 ora 14:00 (CET).

Propunerile de proiecte trebuie să acopere cel puțin una din următoarele arii tematice:
  • cercetare fundamentală despre investigarea consecințelelor stimulilor externi aupra sistemului nervos central la nivel biologic și funcțional. Acestea pot include dezvoltarea resurselor inovative sau comune, precum și noile tehnologii pentru predicție, prevenirea sau tratamentul bolilor;
  • cercetări clinice pentru a dezvolta noi strategii de prevenire, diagnostic, stratificare a pacientului, terapie și / sau reabilitare pentru tulburări senzoriale.

Sursă anunț: https://uefiscdi.gov.ro/neuron-cofund