UGAL

MANUNET III ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES


Acronim: MANUNET III
Finanțator: Comisia Europeană, ERA-NET Co fund
Coordonator: Agencia Vasca de la innovacion-Berrikuntzaren Euskal Agentzia (INNOBASQUE)
Perioada de implementare: 2016-2021

Obiective:
 • constituirea unui consorțiu internațional (9 regiuni/țări europene incluse în proiect; 1 țară asociată nouă; 1 partener „third country”);
 • creșterea cooperării și coordonării între MANUNET III și alte inițiative la nivel european și internațional;
 • maximizarea impactului finanțării EU prin priorități tematice;
 • analiza impactului apelurilor MANUNET III.

Apelul pentru propuneri de proiecte MANUNET III 2020 este direcționat către proiecte transnaționale de cercetare și dezvoltare orientate spre procese de fabricație cu aplicații și risc ridicat.

Propunerile de proiecte trebuie să demonstreze:
 • Orientarea către piață;
 • Participarea activă a întreprinderilor;
 • Aplicarea și utilizarea practică a tehnologiilor de fabricație;
 • Expertiza partenerilor din propuneri în domeniile de competență declarate;
 • Valoarea adăugată prin cooperare transnațională;
 • Scara de impact și poziționare în piață a solicitanților;
 • Gradul ridicat de inovare și risc științific și tehnic.

Anunț: https://manunet.net/images/preannouncement2020.pdf
Site proiect: http://manunet.net/
Link pachet de informații național ERANET/ERANET Cofund: aici

Termenul limită pentru trimiterea pre-propunerilor este 17 martie 2020, ora 12:00 (CET).
Termenul limită pentru trimiterea propunerilor finale este 16 iulie 2020, ora 12:00 (CET).

Sursă anunț: https://uefiscdi.gov.ro/manunet-iii