UGAL

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (EN-UAC)


Apelul ERA-NET Cofund Accesibilitate și Conectivitate Urbană (ENUAC) are ca scop crearea și testarea de noi soluții pentru mobilitate urbană durabilă.

Ambiția celor 16 țări participante este să implementeze o serie de apeluri de proiecte de cercetare și inovare, precum și o serie de acțiuni comune, care să creeze un impact semnificativ.

Apelurile și acțiunile comune se vor concentra pe măsuri pentru îmbunătățirea accesibilității și conectivității urbane pentru toate grupurile societății, contribuind la crearea de sisteme de mobilitate urbană mai durabile.

Proiectele transnaționale care aplică la acest apel trebuie să fie de tip colaborativ și să includă în consorții toate părțile interesate încă de la început. Activitatea de cercetare trebuie să se bazeze pe provocări urbane reale, iar rezultatele trebuie să conducă la crearea de noi modele, instrumente și perspective care să aducă toți actorii interesați mai aproape de accesibilitatea și conectivitatea urbană durabile.

Se așteaptă ca rezultatele proiectului să contribuie clar la realizarea obiectivelor relevante ale politicilor de transport urban și să sprijine orașele, rezidenții urbani, comunitățile, companiile și instituțiile publice să utilizeze la maxim noile soluții de mobilitate urbană la nivel regional, național și european.

Textul apelului și mai multe informații despre eligibilitate sunt disponibile pe pagina apelului EN-UAC, aici.

Evenimente dedicate apelului:
Matchmaking Event
13 January 2020, 16.00-18.30, Washington (in connection to the annual Transportation Research Board Conference)
Information Webinar
22 January, 13.00-14.30, online
Matchmaking Webinar
27 January, 13.00-14.30, online
 
Pachetul de informații național ERA-NET/ERA-NET Cofund este disponibil aici.

Depunerea obligatorie a expresiei de interes: 17 martie 2020
Invitație depunere propunere completă: mai 2020
Termen depunere propunere completă: 22 Septembrie 2020
Anunț proiecte selectate pentru finanțare: decembrie 2020
Dată preconizată pentru demarare proiecte: decembrie 2020 - martie 2021
Dată finalizare proiecte: 2024
  • Propunerile de proiecte trebuie să se concentreze pe zonele urbane, în contextul realizării obiectivelor privind tranziția către orașe durabile din punct de vedere climatic. Acestea trebuie să fie orientate către soluții de viitor, care să contribuie la politicile publice de transport și mobilitate, în special în relația cu SUMPs (Planuri de mobilitate urbană durabilă) și SULPs (Planuri logistice urbane durabile), inclusiv TEN-T (Trans-European Transport Network).
  • Apelul EN-UAC cuprinde 16 țări și este deschis pentru o gamă largă de tipuri de proiecte, de la cercetarea de bază până la inovare. Cercetarea / inovarea este văzută ca un continuum, iar majoritatea proiectelor vor fi o combinație a ambelor. Cu toate acestea, pentru a ajuta la asigurarea unui portofoliu echilibrat, echipa de management roagă aplicanții să identifice care este calea cea mai potrivită încă de la inceput.
  • Fiecare propunere trebuie să aleagă una dintre cele două căi (Innovation Pathway sau Research Pathway), în funcție de scopul principal și să cuprindă parteneri din cel puțin trei țări participante la apel.
  • Procesul de selecție se va realiza în 2 pasi, cu un prim pas obligatoriu al depunerii pre-propunerii de proiect până pe 17 martie 2020, urmat de depunerea propunerii complete, conform calendarului apelului.
Detaliile despre eligibilitate și textul integral al apelului sunt disponibile pe pagina web, aici:
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/.

Sursa anunț: https://uefiscdi.gov.ro/urban-accessibility-and-connectivity-en-uac