UGAL

Consiliul pentru Cercetare Știinţifică din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  (CCS-UDJG) este organizat și va funcţiona în conformitate cu Legea Educaţiei Naționale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările ulterioare; Legea nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare, Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați şi alte dispoziţii legale în vigoare. 
 
Scopul principal al activității CCS-UDJG este elaborarea strategiei de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare a UDJG pe care o supune Consiliului de  Administraţie, pentru avizare şi Senatului universităţii, pentru aprobare. De asemenea, CCS-UDJG identifică direcțiile de cercetare prioritare în UDJG, asigură coordonarea, orientarea şi evaluarea activităţii de cercetare  ştiinţifică şi de inovare din cadrul universităţii, identificarea surselor de finanțare, precum şi monitorizarea activității unităților de cercetare și utilizarea eficientă a infrastructurii de cercetare avansată și a resursei umane, în vederea creșterii performanței știintifice și a vizibilității comunității academice la nivel național și internațional.
 
Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, CCS-UDJG este structurat în următoarele comisii permanente:
  1. Comisia pentru managementul și evaluarea activității de cercetare-dezvoltare și inovare.
  2. Comisia pentru finanțarea cercetării științifice.
  3. Comisia pentru organizarea și infrastructura unităților de cercetare.
  4. Comisia pentru internaționalizare și promovarea vizibilității internaționale în cercetare.
Facebook Twitter LinkedIn Vkontakte Email