UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 02.06.2021, ora 11.00, la adresa publică va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

 

MANAGEMENT ANTREPRENORIAL ÎN DOMENIUL APICULTURII INTEGRATE CU SISTEMELE ACVAPONICE

 

elaborată de doamna AUGUSTIN I. CONSTANȚA-LAURA (ZUGRAVU), în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Președinte Prof. dr. ing. Eugen-Victor-Cristian RUSU (CV)
Director CSUD - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. econ. habil. Maria-Magdalena TUREK-RAHOVEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. ing. Stelica CRISTEA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2. Prof. dr. econ. habil. Dorina-Nicoleta MOCUȚA (CV)
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
3. Prof. dr. ing. Cristian-Silviu SIMIONESCU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.