UGAL

 

ANUNŢ

 

IOSUD - Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi vă face cunoscut că, în ziua de 11.12.2020, ora 11.00, la adresa publică: 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a108dc1b08b0b480cb8ac4231090c6344%40thread.tacv2/General?groupId=41df1044-b200-4e46-9df5-bdc1b40518dd&tenantId=445e5699-60fa-4f59-8e7f-778197a4d740
va avea loc susţinerea publică online a tezei de doctorat intitulată:

„COMPOZITE FUNCȚIONALE PE BAZĂ DE PROTEINE DIN ZER ȘI EXTRACTE VEGETALE DIN FRUCTE ROȘII”

elaborată de doamna OANCEA D. ANA-MARIA, în vederea atribuirii titlului ştiin­ţi­fic de doctor în domeniul  Biotehnologii.

 

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
 

Președinte Prof. dr. ing. Gabriela RÂPEANU (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conducător de doctorat Prof. dr. ing. Gabriela-Elena BAHRIM (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Referenți oficiali:   1. Prof. dr. biochim. Simona-Rodica OANCEA (CV)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
2. Prof. dr. ing. Mircea-Adrian OROIAN (CV)
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
3. Prof. dr. ing. Nicoleta STĂNCIUC (CV)
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Rezumatul tezei de doctorat

  • Rezumatul tezei de doctorat (în limbile română și engleză) poate fi consultat în cadrul Depozitului digital instituțional ARTHRA la adresa: http://www.arthra.ugal.ro/handle/123456789/2593;
  • Teza de doctorat în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității.